Scroll top

Hoàn thiện bức tranh quảng cáo với 4 chỉ số mới

Wednesday, 28/11/2018 11:55 (GMT+7)

Google chuẩn bị triển khai 4 chỉ số mới khắc phục những thiếu sót của việc sử dụng vị trí trung bình như trước đó. Với khả năng hiểu rõ hơn về vị trí quảng cáo và đặt giá thầu phù hợp, 4 chỉ số mới này sẽ tạo nên một bức tranh quảng cáo hoàn chỉnh hơn.

Thông thường, các nhà chạy quảng cáo sẽ sử dụng vị trí trung bình sẽ phản ánh thứ tự mà quảng cáo xuất hiện so với các quảng cáo khác trong phiên đấu giá quảng cáo. Chỉ số này chỉ mang tính tương đối. Ta được biết, Google thường có 4 vị trí đầu tiên để hiển thị quảng cáo khi được tìm kiếm, tuy nhiên, đôi khi Google chỉ hiện 2 - 3 vị trí mà thôi và số thứ tự vị trí còn lại sẽ được hiển thị cuối trang hoặc trang sau.Do đó, xác định được vị trí trung bình nhưng không thể khẳng định được là quảng cáo của bạn được xuất hiện trên cùng trang tìm kiếm.

Tuy nhiên, khi quảng cáo, điều quan trọng đối với bạn chính là hiểu rõ được nơi quảng cáo mình sẽ xuất hiện. Vì điều này sẽ giúp bạn chuẩn đoán gần như chính xác về những thay đổi của tỷ lệ nhấp, xác định xem bạn có nên hành động đối với giá thầu hay chất lượng như thế nào để quảng cáo tiếp cận khách hàng mục tiêu hiệu quả và tiết kiệm nhất.

Chính vì nhu cầu ấy, chỉ trong vài tuần nữa thì Google sẽ ra mắt 4 chỉ số mới để giúp bạn xác định vị trí quảng cáo tìm kiếm Google Ads rõ ràng hơn.

  • Chỉ số hiển thị tuyệt đối trên cùng (%)

Phần trăm số lần quảng cáo của bạn được hiển thị dưới dạng quảng cáo đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.

  • Chỉ số hiển thị hàng đầu (%)

Phần trăm số lần quảng cáo của bạn được hiển thị ở bất kỳ nơi nào phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.

  • Chỉ số tìm kiếm tuyệt đối hàng đầu (IS)

Số lần hiển thị bạn đã nhận được ở vị trí trên cùng tuyệt đối (quảng cáo đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền) chia cho số lần hiển thị ước tính bạn đủ điều kiện nhận được ở vị trí trên cùng.

  • Chỉ số tìm kiếm trên cùng (IS)

Số lần hiển thị bạn đã nhận được ở vị trí trên cùng (bất kỳ nơi nào phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền) so với số lần hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện nhận được ở vị trí hàng đầu.

Hoàn thiện bức tranh quảng cáo với 4 chỉ số mới

Các chỉ số mới này sẽ được sử dụng như sau:

Hai chỉ số đầu tiên, chỉ số hiển thị tuyệt đối trên cùng (%) chỉ số hiển thị hàng đầu (%) là các chỉ báo cụ thể về vị trí trang. Hay nói cách khác, bạn có thể xác định thời điểm và vị trí hiển thị quảng cáo đầu tiên trên trang tìm kiếm mà không phải trả tiền.

Hai chỉ số còn lại, chỉ số tìm kiếm tuyệt đối hàng đầu chỉ số tìm kiếm trên cùng là các chỉ báo thông tin chi tiết về tỷ lệ hiển thị hàng đầu đủ điều kiện của bạn. Chỉ số này được quan tâm khi mục tiêu của bạn là đặt giá thầu cho phù hợp.

Google đang cố gắng nổ lực để tích hợp những chỉ số này vào các tùy chọn đặt giá thầu tự động. Hay tóm lại, 4 chỉ số mới này sẽ giúp bạn tối ưu vị trí quảng cáo. Hãy dùng chỉ số hiển thị tuyệt đối trên cùng (%) chỉ số hiển thị hàng đầu (%) thay cho việc sử dụng vị trí trung bình để hiểu vị trí của quảng cáo trên trang. Hãy dùng chỉ số tìm kiếm tuyệt đối hàng đầu chỉ số tìm kiếm trên cùng thay cho việc sử dụng vị trí trung bình để đặt giá thầu cho một vị trí trang.

Cùng BIN đếm ngược thời khắc hoàn thiện bức tranh quảng cáo với 4 chỉ số mới ngay nhé !