Scroll top

Quy định sử dụng chung

XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ, NÓ CHỨA CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ QUYỀN PHÁP LÝ CỦA KHÁCH HÀNG.

1. Tổng quan:

Sau đây là các điều khoản chung của quy định sử dụng dịch vụ (“Quy định sử dụng”) được ký kết giữa Công ty TNHH Truyền Thông BIN (“BIN Media”) và khách hàng. Quy định sử dụng này đặt ra các điều khoản điều kiện và chính sách sử dụng dịch vụ của khách hàng với bất kỳ dịch vụ nào tại BIN Media và là điều khoản thêm vào, áp dụng cho tất cả các sản phẩm, dịch vụ cụ thể đang có tại BIN Media.
Điều này có nghĩa là khách hàng phải đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy định sử dụng, kết hợp với các quy định cụ thể cho từng dịch vụ và chính sách tại BIN Media.

2. Quy định sử dụng:

3. Chính sách:

Các cụm từ “chúng tôi”, “BIN Media”, “BIN” sẽ là Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Truyền Thông BIN. Các thuật ngữ “khách hàng”, “Quý khách hàng”, “người sử dụng” sẽ là bất cứ cá nhân hay tổ chức nào đồng ý các Quy định sử dụng dịch vụ. Không có điều khoản nào trong Quy định sử dụng được phép trao bất kỳ quyền và lợi ích sử dụng dịch vụ cho bên thứ ba.
BIN Media tuyệt đối được quyền quyết định thay thế hoặc sửa đổi Quy định sử dụng này và chính sách cũng như Quy định sử dụng của từng dịch vụ cụ thể được nêu trên, bất cứ lúc nào những thay thế hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên website www.bin.vn. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ tại BIN Media sau khi thay thế hoặc sửa đổi như vậy đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận Quy định sử dụng được cập nhật gần nhất. BIN Media có thể sẽ cập nhật và thông báo những thay thế hoặc sửa đổi này qua email cho khách hàng, vì vậy email là quan trọng dùng để lưu trữ những thông tin về dịch vụ cũng như liên lạc giữa BIN Media và khách hàng. BIN Media sẽ không thừa nhận hoặc chịu trách nhiệm cho việc nhận email thông báo thất bại, không đến được khách hàng khi địa chỉ email không chính xác.

1. Quyền hạn và điều kiện tiêu chuẩn:

BIN Media chỉ cung cấp dịch vụ khi khách hàng đáp dảm bảo được những điều kiện sau:
- Khách hàng có quyền công dân và đủ 18 tuổi.
- Khách hàng là người không bị cấm sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Khách hàng phải được công nhận là có khả năng ký kết hình thành hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật áp dụng chung. 
Nếu cá nhân đồng ý với Quy định sử dụng này thay mặt cho một tổ chức hoặc công ty thì cá nhân phải đảm bảo rằng cá nhân đó có quyền pháp lý để ràng buộc đối với tổ chức hoặc công ty phải chấp nhận những chính sách và điều khoản trong Quy định sử dụng này. Khi cá nhân đã chập nhận những quy định này, BIN Media nhận thấy rằng cá nhân này không có quyền pháp lý để ràng buộc công ty, cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những chính sách và điều khoản trong Quy định sử dụng này.
BIN Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào về việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho hoạt động kinh doanh của bạn.
Chúng tôi có quyền yêu cầu xác thực thông tin người dùng để đảm bảo người thực hiện giao dịch với chúng tôi chính là khách hàng thực sự với chúng tôi.

2. Tài khoản:

Để truy cập một số tính năng của website hoặc sử dụng các dịch vụ tại BIN Media, khách hàng sẽ được tạo một tài khoản. Khách hàng phải đảm bảo với chúng tôi rằng thông tin mà khách hàng cung cấp cho BIN Media khi khởi tạo khoản là chính xác và đầy đủ, khách hàng phải lưu trữ thông tin của khách hàng chính xác và đầy đủ nhất. Khi BIN Media có lý do để cho rằng thông tin của khách hàng không đúng sự thật, giả mạo hoặc không cung cấp đầy đủ thì BIN Media sẽ được toàn quyền đình chỉ, ngừng cung cấp hoặc chấm dứt tài khoản của khách hàng. Khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho các hoạt động xảy ra trên tài khoản của khách hàng kể cả khách hàng được ủy quyền hay không. Khách hàng phải giữ thông tin tài khoản an toàn, kể cả những tài khoản khách hàng của quý khách. Với mục dích bảo mật, BIN Media khuyến cáo bạn nên thay đổi mật khẩu của bạn ít nhất 6 tháng 1 lần. Nếu phát hiện bất cứ hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của khách hàng thì quý khách hàng phải báo với BIN Media ngay lập tức. BIN Media sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ tồn thất của khách hàng phải chịu khi có người sử dụng trái phép tài khoản của khách hàng.

3. Website và các dịch vụ sẵn có:

Theo các điều khoản và điều kiện có trong Quy định sử dụng, BIN Media sẽ có gắng cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần. Khách hàng phải nhìn nhận và thống nhất với BIN Media rằng trong thời gian website hoặc dịch vụ của khách hàng không truy cập hoặc không hoạt động được với bất kỳ lý do nào như trục trặc thiết bị phần cứng, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa hệ thống, hoặc những nguyên nhân vượt quá tầm kiểm soát của chúng tôi và nó không được dự đoán trước như: các cuộc tấn công phá hoại của bên thứ ba, kết nối mạng thất bại hay bất kỳ lý do nào khác được quy định trong từng dịch vụ cụ thể. Khách hàng phải nhìn nhận và thống nhất với BIN Media rằng chúng tôi không kiểm soát được tính khả dụng của website hoặc các dịch vụ được đảm bảo một cách liên tục. BIN Media không chịu trách nhiệm với khách hàng hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan.
 Theo thời gian, BIN Media có thể cung cấp thêm nhiều dịch vụ mới cũng như việc nâng cấp dịch vụ để hoàn thiện hơn. Dịch vụ mới cũng như việc nâng cấp dịch vụ sẽ có nhiều tính năng mới hoặc dịch vụ cũ sẽ có những giới hạn và chức năng ít hơn như “Dịch vụ dùng thử”. Nếu khách hàng chọn “Dịch vụ dùng thử”, sau đó dịch vụ này được nâng cấp thì khách hàng phải đồng ý với các điều khoản, điều kiện sau:
- Khách hàng phải đồng ý và chấp nhận rằng “Dịch vụ dùng thử” chỉ là phiên bản phát hành lần đầu tiên, có thể hoạt động của nó không ổn định và chính xác thông số.
- Các “Dịch vụ dùng thử” được cung cấp không đầy đủ chức năng, vì vậy chúng tôi khuyên khách hàng không nên sử dụng dịch vụ này cho việc sản xuất hoặc những hoạt động quan trọng.
- BIN Media có quyền được sửa đổi, thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ thông số nào của “Dịch vụ dùng thử” bất cứ lúc nào.
- BIN Media có thề hạn chế hỗ trợ “Dịch vụ dùng thử”.
- Khách hàng phải đồng ý chấp nhận yêu cầu hỗ trợ của chúng tôi về “Dịch vụ dùng thử” trong kế hoạch phát triển dịch vụ này bất cứ lúc nào và khách hàng có quyền phản anh thông tin để chúng tôi hoàn thiện dịch vụ này.
- Khách hàng phải đảm bảo bí mật không được tiết lộ cho bên thứ ba hoặc bất kỳ mục đích nào liên quan đến thông tin của “Dịch vụ dùng thử” ngoài BIN Media.
Trong phạm vi pháp luật cho phép, BIN Media có thể từ chối bất kỳ hoặc tất cả các vấn đề xảy ra liên quan đến bảo trì, nâng cấp hệ thống tất cả các dịch vụ bao gồm cả “Dịch vụ dùng thử”.
Ngoài các dịch vụ được cho là miễn phí theo quy định, BIN Media có thể thu phí bất kỳ dịch vụ hỗ trợ nào.
- Chuyển Hosting từ nhà cung cấp khác về BIN Media.
- Chuyển tên miền từ nhà cung cấp khác về BIN Media.
- Chuyển dữ liệu từ nhà cung cấp khác về BIN Media.

4. Quy tắc về hình thức sử dụng:

Khách hàng không được sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của BIN Media trong các trường hợp sau:
- Việc lưu trữ, phát tán hay đưa ra những thông tin hoặc tài liệu vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam và luật Quốc Tế được áp dụng tại Việt Nam sẽ bị nghiêm cấm.
- Cấm sử dụng dịch vụ trong việc lưu trữ, phát tán các nội dung đồi trụy, bêu xấu, ảnh hưởng uy tín và danh dự người khác.
- Nghiêm cấm lưu trữ và phát tán các đoạn mã độc (shell, script,….) nhằm mục đích tấn công các dịch vụ khác hoặc gây ảnh hưởng đến hệ thống.
- Thúc đẩy hoặc khuyến khích tham gia vào các nôi dung khiêu dâm và bóc lột trẻ em.
- Thúc đẩy hoặc khuyến khích tham gia khủng bố, bạo lục đối với con người, động vật hoang dã hoặc tài sản cá nhân.
- Khách hàng có trách nhiệm tôn trọng và thực hiện các quy định, chính sách về bản quyền phần mềm, quyền tác giả, quyền phát minh, sáng chế…. Đối với các sản phẩm, nội dung được sử dụng trong quá trình cung cấp dịch vụ.
- Sử dụng các chương trình script, command gây ảnh hưởng hoặc làm chậm máy chủ của BIN Media hoặc bên thứ ba.
- Bất kỳ hành động nào gây thiệt hại hoặc ảnh hưởng xấu đến uy tín và trách nhiệm của BIN Media.
- Không được bán lại hoặc cung cấp dịch vụ cho bên thứ ba khi chưa được sử cho phép của BIN Media.
- Khách hàng phải đồng ý cung cấp hình ảnh, thông tin tài liệu do nhà nước Việt nam cấp và/ hoặc giấy phép kinh doanh để xác minh khi có yêu cầu từ BIN Media.
- Không chấp nhận việc gửi SPAM và phát tán email quảng cáo trong quá trình sử dụng dịch vụ. Khách hàng có trách nhiệm kiểm soát việc gửi Email ra ngoài trên tài khoản của mình. Việc phát hiện SPAM trên tài khoản của khách hàng có thể dẫn tới việc tài khoản bị tạm ngưng hoặc khoá vĩnh viễn tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm.
o Phát hiện spam mức độ nhẹ: Gửi mail và thông báo đến khách hàng.
o Gây ảnh hưởng đến hệ thống: Ngừng dịch vụ, gửi mail và thông báo cho khách hàng.
o Gây ảnh hưởng đến hệ thống trên ba lần: ngừng dịch vụ vĩnh viễn tùy theo mức độ và quyết định của BIN.
BIN Media sẽ không chịu trách nhiệm trước những hành vi nêu trên của khách hàng và BIN Media có toàn quyền quyết định thêm vào, sửa đổi, thay thế, hay chấm dứt những quy định trên mà không cần báo trước. Khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi vi phạm những điều khoản điều kiện trên.

5. Quyền hạn:

BIN Media giữ quyền từ chối, hủy bỏ, chấm dứt, đình chỉ hoặc sửa đổi quyền truy cập của bất kỳ tài khoản hoặc dịch vụ với bất kỳ lý do nào như:
- Để sửa chữa những thiếu sót của BIN Media trong việc đưa ra hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào.
- Để bảo vệ tình toàn vẹn, tình ổn định và chính xác những thiếu sót được tạo ra bởi đối tác của BIN Media.
- Để hỗ trợ việc phát hiện gian lận và lạm dụng dịch vụ của chúng tôi và những nổ lực phòng chống các tiêu cực.
- Để thực hiện yêu cầu của việc thực thi pháp luật bao gồm cả yêu cầu hầu tòa.
- Để tuân thủ bất kỳ quá trình giải quyết tranh chấp.
- Để tránh bất kỳ trách nhiệm dân sự và hình sự về phía BIN Media. Các giám đốc, nhân viên và các đại lý cũng như các chi nhánh của BIN Media. Bao gồm nhưng không hạn chế trường hợp bạn đã kiện hoặc đe dọa khởi kiện BIN Media.
BIN Media có quyền xem xét lại tất cả những tài khoản vượt quá dung lượng lưu trữ và/hoặc băng thông và có thể chấm dứt dịch vụ, yêu cầu khách hàng nộp phí bổ sung dịch vụ hoặc nâng cấp dịch vụ cao hơn.
BIN Media rõ ràng có quyền chấm dứt mà không thông báo với khách hàng cho bất kỳ dịch vụ nào mà chúng tôi thấy bạn có hành vi quấy rối hoặc đe dọa BIN Media cũng như điều tương tự đối với nhân viên của chúng tôi.

6. Liên kết đến Website của bên thứ ba:

Website và các dịch vụ của BIN Media có thể chứa các liên kết đến website của một bên thứ ba mà không được sở hữu hoặc kiểm soát bởi BIN Media. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, điều khoản điều kiện, chính sách bảo mật,…của bất kỳ website của bên thứ ba nào. Ngoài ra, BIN Media không kiểm duyệt hoặc chình sửa nội dung của bất kỳ Website nào của bên thứ ba. BIN Media sẽ khước từ tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web nào từ bên thứ ba.
Vì vậy, BIN Media khuyến khích khách hàng nên để ý khi rời website hoặc các dịch vụ của BIN Media và xem xét các điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật và các văn bản quản lý của những website mà bạn truy cập.

7. Giới hạn trách nhiệm:

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CỦA BIN Media, CÁC CHỨC DANH: GIÁM ĐỐC, NH N VIÊN, ĐẠI LÝ, BÊN THỨ BA CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO KHÁCH HÀNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI KHÁCH HÀNG HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI KHÁC HOẶC TRỰC TIẾP VỚI BẤT CỨ CÁ NH N NÀO HOẶC TRỰC TIÉP, GIÁN TIẾP, TAI NẠN ĐẶC BIỆT HOẶC THIỆT HẠI NÀO BAO GỒM:
- ĐỘ CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN NỘI DUNG CỦA WEBSITE NÀY.
- ĐỘ CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ WEBSITE LIÊN KẾT NÀO (QUA ĐƯỜNG DẪN TỚI TRANG WEB KHÁC, NHỮNG HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO HAY BẰNG BẤT CỨ CÔNG CỤ QUẢNG CÁO KHÁC).
- THIỆT HẠI CÁ NH N HOẶC TÁC ĐỘNG TỪ BẤT CỨ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN.
- TÁC ĐỘNG BẤT KỲ TỪ HÀNH VI CỦA BÊN THỨ BA.
- BẤT KỲ TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC SỬ DỤNG MÁY CHỦ CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC MỌI THỨ BAO GỒM CẢ NỘI DUNG, THÔNG TIN CÁ NH N, THÔNG TIN TÀI CHÍNH, NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VÀ DỮ LIỆU TRONG ĐÓ.
- BẤT KỲ GIÁN ĐOẠN HAY CHẤM DỨT DỊCH VỤ TỪ WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI, CÁC WEBSITE LIÊN KẾT (QUA ĐƯỜNG DẪN TỚI TRANG WEB KHÁC, NHỮNG HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO HAY BẰNG BẤT CỨ CÔNG CỤ QUẢNG CÁO KHÁC) ĐẾN WEBSITE NÀY.
- SỬ DỤNG BẤT KỲ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÙNG HOẶC NỘI DUNG LÀ HÀNH VI NÓI XẤU, QUẤY RỐI, LỢI DỤNG, G Y NGUY HIỂM ĐẾN TRẺ VỊ THÀNH NIÊN HOẶC BẢO VỆ CHO BẤT KỲ HÌNH THỨC KHIÊU D M, “X-RATED”, TỤC TIỂU HOẶC G Y KHÓ CHỊU.
- XẢY RA MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI HAY PHÁT SINH BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO TỪ KẾT QUẢ BẠN SỬ DỤNG WEBSITE HOẶC CÁC DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI DỰA TRÊN SỰ ĐẢM BẢO, QUY ĐỊNH, VIỆC LÀM CÓ HẠI, HOẶC BẤT KỲ LUẬT NÀO KHÁC MÀ BIN Media ĐÃ CẢNH BÁO TRƯỚC VỚI KHÁCH HÀNG.
GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÊU TRÊN SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CÁC MỨC ĐỘ MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP VÀ VẪN CÒN GIÁ TRỊ KHI CHẤM DỨT HOẶC HẾT HẠN QUY ĐỊNH TRÊN HOẶC KHÁCH HÀNG CÒN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC TÌM THẤY TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

8. Bồi thường:

Khách hàng phải đồng ý và chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại và cả về mặt pháp lý khi vi phạm những quy định mà BIN Media đã nêu ra cũng như quy định mà pháp luật Việt nam cho phép.
Những Quy định chung này sẽ được áp dụng cho bất kỳ mức độ nào mà pháp luật cho phép và vẫn còn giá trị khi chấm dứt hoặc hết hạn quy định trên hoặc khi khách hàng vẫn còn sử dụng trang web và các dịch vụ được tìm thấy trên trang web của chúng tôi.

9. Phí và thanh toán:

Khách hàng phải thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các dịch vụ tại BIN Media đều được thanh toán bằng Việt Nam Đồng (VND) và tất cả các dịch vụ của chúng tôi đều có thuế giá trị gia tăng (10% VAT). Tất cả các dịch vụ của chúng tôi chỉ được kích hoạt khi khách hàng thanh toán đầy đủ chi phí bao gồm VAT.
Các dịch vụ được tính bằng các ngoại tệ khác sẽ được quy đổi thành VND dựa theo giá ngoại tệ của ngân hàng Vietcombank vào thời điểm hiện tại.
Khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho BIN Media khi đến hạn:
Thanh toán gia hạn:
Hầu hết các dịch vụ của chúng tôi đều sẽ được thông báo gia hạn theo thời gian 3 lần như sau:
- Lần 1 vào trước 30 ngày hết hạn (qua email).
- Lần 2 vào trước 15 ngày hết hạn(qua email và gọi điện trực tiếp).
- Lần 3 vào trước 5 ngày hết hạn(qua email và gọi điện trực tiếp).
Khi nhận được thông báo yêu cầu thanh toán phí gia hạn dịch vụ, Khách hàng cần tiến hành thanh toán cho BIN phòng trừ trường hợp dịch vụ của khách hàng có thể bị gián đoạn hoặc mất mát khi dịch vụ bị hết hạn. Sau ngày hết hạn, mặc định BIN sẽ dừng dịch vụ nếu khách hàng chưa thanh toán gia hạn. BIN Media sẽ không chiu trách nhiệm bất cứ điều gì về thiệt hại của khách hàng khi dịch vụ đã hết hạn.
Thanh toán dùng thử:
BIN Media quy định dùng thử đối với các dịch vụ từ 3-7 ngày và tùy thuộc vào từng quy định của từng dịch vụ. Khi hết hạn dùng thử, BIN Media sẽ liên hệ với khách hàng để thanh toán phí dịch vụ.
Nếu khách hàng thanh toán chậm hoặc không thanh toán, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp dịch vụ của khách hàng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì xảy ra về nội dung cũng như những tài liệu có liên quan đến dịch vụ mà khách hàng dùng thử.

10. Người thừa kế và người được chuyển nhượng dịch vụ:

Quy định chung này sẽ có hiệu lực bắt buộc và mang lại lợi ích cho các bên liên quan cũng như người thừa kế và người được chuyển nhượng dịch vụ.

11. Không có lợi ích cho bên thứ ba:

Không có bất kỳ quy định nào trong Quy định chung này được coi là trao quyền hoặc lợi ích cho bên thứ ba.

12. Chấp thuận luật pháp Việt Nam:

Khi khách hàng truy cập vào trang web của chúng tôi và/ hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi phải có trách nhiệm tuân thủ pháp luật tại Việt, chấp nhận các nguyên tắc và nghị định của luật pháp Việt Nam đưa ra. Nếu khách hàng vi phạm luật pháp Việt Nam, khách hàng phải hoàn toàn trách nhiệm và những vi phạm này sẽ không liên quan gì đến BIN Media.

13. Cam kết các điều khoản độc lập:

Khách hàng phải thừa nhận và đồng ý rằng các điều khoản điều kiện trong Quy định chung này là giao ước giữa BIN Media và khách hàng, là hoàn toàn tách rời và hoàn toàn độc lập với nhau. Khi điều khoản này hết hiệu lực hoặc không đúng, không thể thi hành thì không ảnh hưởng đến các điều khoản khác và các diều khoản còn lại sẽ được thi hành theo đúng giá trị của nó trong phạm vi pháp luật cho phép.

14. Liên hệ:

Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì về Quy định chung này xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Truyền Thông BIN.
507B Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Email: [email protected]
Website: www.bin.vn
Telephone: (84-028) 7300 6169