Scroll top

PRESS KIT

Xin chào! Chúng tôi đã tổng hợp một số nguyên tắc chủ đạo (Brand Guideline) để giúp bạn hiểu rõ thương hiệu BIN Media,
bao gồm logo, nội dung, quy cách sử dụng...

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu của chúng tôi ngoài phạm vi các nguyên tắc này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại
[email protected] kèm theo mục đích sử dụng.

Với 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo, BIN Media cam kết mang đến lợi ích từ đề xuất và cung cấp các giải pháp online marketing phù hợp cho từng ngành hàng.

Tìm hiểu thêm