Scroll top

Google Apps cập nhật tính năng mới 7/2014

Wednesday, 09/07/2014 11:30 (GMT+7)

Vào khoảng đầu tháng 7/2014 thì Google vừa cập nhật thêm một số tính năng mới của Google Apps. Những thay đổi này chủ yếu liên quan đến gói sản phẩm Google Apps for Business with Vault, trong đó nổi bật nhất có lẽ là bộ nhớ của gói sản phẩm này tăng lên tới không giới hạn (hoặc 1TB mỗi người dùng nếu dưới 5 người dùng).

Hiện tại thì BIN cũng đã cập nhật những thay đổi này trên web mình. Bạn có thể vào xem hoàn chỉnh tất cả tính năng của các gói sản phẩm này tại: Bảng giá Google Apps

* Thông tin chi tiết:


Nguồn: http://www.google.com/intx/vi/enterprise/apps/business/pricing.html

BIN hân hạnh được giúp bạn cập nhật những thay đổi này !