Scroll top

Các hình thức quảng cáo trên Facebook

Saturday, 13/09/2014 10:57 (GMT+7)

Các hình thức quảng cáo trên Facebook cũng khá đơn giản, nhưng để có được một chiến dịch quảng cáo trên Facebook hiệu quả thì bạn phải nên tìm hiểu kỹ.

Cơ bản thì Facebook cũng chỉ có 2 hình thức hiển thị quảng cáo 

1. Quảng cáo trên Facebook xuất hiện bên tay phải:

Đây là hình thức quảng cáo mà bạn thường hay thấy nhất khi lướt Facebook, có những đặt điểm sau đây:

+ 1 hình ảnh 100×72 px, dòng tiêu đề tối đa 25 ký tự, đoạn mô tả tối đa 90 ký tự.

+ Chỉ hiển thị bên phải trang Facebook.

+ Khi khách hàng click sẽ link trực tiếp về website của khách hàng hoặc trang Fanpage của bạn.

Vị trí quảng cáo trên Facebook bên phải

2. Quảng cáo trên Facebook xuất hiện trên bảng tin:

- Mẫu quảng cáo gồm 1 hình ảnh + text được lấy tự động từ Fanpage, hoặc 1 post trong Fanpage

Vị trí quảng cáo trên Facebook ở giữa

Đặt điểm chung của các hình thức quảng cáo trên Facebook

- Link quảng cáo được trả về Fanpage hoặc 1 post trong Fanpage của bạn.

- Cách tiếp cận người xem đa dạng: Fan của Fanpage, Friends của Fan của Fanpage.

- Người xem có thể trực tiếp Like Fanpage, Share, Comment ngay trên mẫu quảng cáo.

BIN thân ái chào bạn !