Scroll top

Xem trạng thái quảng cáo đã được duyệt như thế nào?

Mỗi bài viết trên trang để quảng cáo đều phải được Facebook xét duyệt trước. Để xem lại trạng thái bài viết quảng cáo có được duyệt, bạn vào trình quản lý quảng cáo và nhấn vô phân phối để theo dõi. Lưu ý, các bài viết quảng cáo không được xét duyệt sẽ không bị trừ phí.

Trở về

Câu hỏi liên quan