Scroll top

Tại sao ngân sách chạy quảng cáo Facebook của tôi lại vượt lên so với ngân sách đã thiết lập ban đầu?

Ngân sách chính là số tiền mà bạn muốn chi ra để hiển thị quảng cáo tới nhóm khách hàng mục tiêu của bạn.

Ngân sách quảng cáo áp dụng chung cho toàn bộ nhóm quảng cáo và tổng số tiền chi tiêu cho chiến dịch sẽ tùy thuộc vào số tiền bạn phân bổ cho mỗi nhóm quảng cáo. Bạn có thể thiết lập ngân sách ở cấp độ nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch.

Có hai loại ngân sách quảng cáo, đó là ngân sách hàng ngày và ngân sách trọn đời. Cho dù bạn sử dụng ngân sách hàng ngày hoặc trọn đời, bạn đều có thể bị lỗi ngân sách chi tiêu vượt lên so với ngân sách đã thiết lập ban đầu. Vậy, thì lí do là gì?

Đối với ngân sách hàng ngày:

Ngân sách hàng ngày là số tiền trung bình mà bạn sẵn sàng chi tiêu mỗi ngày cho một chiến dịch hoặc một nhóm quảng cáo.

Khi thiết lập ngân sách hàng ngày, bạn sẽ đặt mức ngân sách trung bình. Điều này có nghĩa là Facebook sẽ cố gắng hỗ trợ để bạn đạt được kết quả (mà bạn tối ưu hóa cho mỗi ngày) có giá trị xấp xỉ với ngân sách hàng ngày. Tuy nhiên, ngân sách sẽ không phân bổ đều xuyên suốt thời gian chạy chiến dịch, vì có những thời điểm việc kết nối với đối tượng sẽ thuận lợi hơn so với thời điểm khác. Những lúc như vậy, chúng tôi có thể chi tiêu vượt ngân sách hàng ngày tới 25%. Ví dụ: nếu ngân sách hàng ngày của bạn là $10 thì Facebook có thể chi tiêu tối đa $12,5 vào một ngày cụ thể.

Đối với ngân sách trọn đời:

Ngân sách trọn đời là số tiền bạn sẵn sàng chi tiêu trong toàn bộ thời gian chạy nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch.

Bạn sẽ không bị tính phí nhiều hơn ngân sách trọn đời cho các kết quả mà nhóm quảng cáo nhận được. Nếu bạn đang sử dụng loại phân phối tiêu chuẩn (hầu hết các nhà quảng cáo nên dùng loại này), Facebook sẽ cố gắng chi tiêu ngân sách của bạn một cách đồng đều trong suốt thời gian chạy nhóm quảng cáo. Tuy nhiên, Facebook không đảm bảo sẽ chi tiêu cùng một số tiền mỗi ngày vì có những ngày mà chúng tôi có thể mang đến cho bạn các kết quả tốt hơn.

Ví dụ: nếu nhóm quảng cáo của bạn chạy trong 5 ngày với ngân sách trọn đời là $250, chúng tôi có thể chi $50 mỗi ngày trong hai ngày đầu. Vào ngày thứ ba, nếu nhận thấy có thể thu được nhiều kết quả, Facebook có thể chi $75. Vào ngày thứ tư, nếu không có nhiều cơ hội tốt thì chúng tôi chỉ chi $25. Vào ngày thứ năm, chúng tôi lại chi $50.

Nhờ sự linh hoạt này mà Facebook có thể phân phối quảng cáo và chi tiêu ngân sách của bạn một cách hiệu quả nhất có thể.

Không lo ngân sách hết, không lo quảng cáo Facebook Ads không hiệu quả. Gọi ngay cho chúng tôi hotline 1800 6169, đội ngũ quảng cáo Facebook Ads của chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện quảng cáo hiệu quả nhất.

Trở về

Câu hỏi liên quan