Scroll top

Tự động đăng bài từ Website lên Facebook

Việc tự động đăng các bài viết mới của website lên trang Fanpage, tài khoản Facebook có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, vì ngày nay với sự lan truyền mạnh mẽ của mạng xã hội sẽ giúp website bạn dễ dàng tiếp cận với người dùng để từ đó bạn có thể tăng traffic và được Google index nhanh hơn. 

Bước 1: Đăng nhập Facebook, vào search cụm từ "RSS Graffiti", click vào ứng dụng như ở hình bên dưới.

Tự động đăng bài từ Website lên Facebook

Bước 2: Bạn chọn "Add New Publishing Plan" để bắt đầu cấu hình ứng dụng RSS Graffiti.

Tự động đăng bài từ Website lên Facebook

Bước 3: Bạn đặt tên cho lần thiết lập này. Sau đó bạn ấn "Create Publishing Plan".

Tự động đăng bài từ Website lên Facebook

Bước 4: Bạn chọn "NEW SOURCE" để chọn nguồn cung cấp bài viết cho trang Facebook của bạn (tức là bạn sẽ cung cấp RSS của website mà bạn muốn post những bài viết ở trang đó lên Facebook).

Tự động đăng bài từ Website lên Facebook

Bước 5: Ở đây mình sẽ dùng RSS của 24h mục link  Thời trang Hi-tech

Tự động đăng bài từ Website lên Facebook

Bước 6: Bạn copy link RSS paste vào khung như trong hình và ấn "Add Source".

Tự động đăng bài từ Website lên Facebook

Bước 7: Bạn điền thông tin mô tả cho trang RSS này. Bạn có để mặc định như vậy và ấn "Save"

Tự động đăng bài từ Website lên Facebook

Bước 8: Sau khi đã cấu hình xong phần SOURCES thì bạn chọn NEW TARGET để cấu hình những bài viết trong RSS ở phần sources sẽ post lên trang Face nào, vì có thể một tài khoản facebook nhưng bạn quản trị nhiều Fanpage, nhiều nhóm.

Tự động đăng bài từ Website lên Facebook

Bước 9: Ở bước này bạn chọn Facebook.

Tự động đăng bài từ Website lên Facebook

Bước 10: Bạn chọn trang Facebook để sẽ post bài lên. Ở đây mình chọn Fanpage Phong Lưu để post những bài ở mục Thời trang Hi-tech của 24h. Chọn xong bạn ấn Save Changes.

Tự động đăng bài từ Website lên Facebook

Bước 11: Bạn click và chữ OFF để chuyển sang trạng thái ON, tức là cho phép post bài lên trang Fanpage Phong Lưu.

Tự động đăng bài từ Website lên Facebook

Bước 12: Đến đây là bạn đã cấu hình hoàn chỉnh việc tự động đăng bài từ Website lên Facebook. Khi bạn không cần đến nó nữa hoặc bạn đã cấu hình sai, để xóa bỏ cấu hình này thì bạn click vào nút "X" như trong hình.

Tự động đăng bài từ Website lên Facebook

BIN chúc bạn thực hiện thành công !

Trở về

Câu hỏi liên quan