Scroll top

Quảng cáo của tôi sẽ hiển thị ở đâu trên Facebook?

Hỏi: BIN cho mình hỏi, nếu tôi thực hiện quảng cáo Facebook tại BIN thì liệu rằng quảng cáo của tôi sẽ hiển thị ở đâu trên Facebook?

Đáp: Trước hết BIN xin chân thành cảm ơn câu hỏi của bạn. BIN xin giải đáp cho bạn như sau:

Quảng cáo trên Facebook có thể xuất hiện trong Bảng Tin hoặc ở Cột Bên Phải của bất kỳ trang nào trên trang web hoặc trong kết quả tìm kiếm.

Có 2 vị trí xuất hiện quảng cáo, và bạn hoàn toàn có thể tùy chọn chúng
Có 2 vị trí xuất hiện quảng cáo, và bạn hoàn toàn có thể tùy chọn chúng

Bạn có thể chọn quảng cáo chỉ xuất hiện trong phần Bảng Tin hoặc Cột Bên Phải. Hoặc bạn có thể chọn quảng cáo xuất hiện ở cả trong Bảng Tin và Cột Bên Phải.
Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết tại: Các vị trí xuất hiện quảng cáo trên Facebook

BIN mong câu trả lời có thể giúp bạn hài lòng ! 

Trở về

Câu hỏi liên quan