Scroll top

Nên chọn vị trí quảng cáo tự động hay chủ động thủ công, khi quảng cáo trên Facebook?

Hầu hết các nhà quảng cáo sử dụng vị trí quảng cáo tự động vì nó có thể thu được kết quả tối ưu nhất trên phạm vi rộng nhất và có trên tất cả các vị trí quảng cáo mặc định. Ngoài ra, khi quyết định sao chép một chiến dịch, thì mọi vị trí quảng cáo mới sẽ tự động có sẵn cho quảng cáo được sao chép. Tất cả điều này sẽ đem lại tổng chi phí trung bình thấp nhất

Tuy nhiên, đối với chiến lược giá thầu thấp nhất cho từng vị trí quảng cáo bạn có thể xem xét vị trí quảng cáo chủ động để xác lập vị trí và chủ động tối ưu từng vị trí

Trở về

Câu hỏi liên quan