Scroll top

Làm sao xóa tin nhắn, lịch sử chat Facebook ?

Để xóa vĩnh viễn một hoặc nhiều tin nhắn khỏi một cuộc trò chuyện trên Facebook bạn hãy làm theo 4 bước sau đây:

Bước 1: Chọn Tin nhắn ở bên trái Trang chủ của bạn (Bên trái mẫu tin quảng cáo trên Facebook của BIN).

Làm sao xóa tin nhắn, lịch sử chat facebook?

Bước 2: Chọn người bạn muốn xóa cuộc trò chuyện (chat).

Bước 3: Từ menu Làm sao xóa tin nhắn, lịch sử chat facebook?Hành động, chọn Xóa cuộc trò chuyện.

Bước 4: Bạn chọn Xóa cuộc trò chuyện. để bắt đầu xóa tin nhắn. Bạn cần lưu ý, một khi tin nhắn đã xóa rồi thì không thể phục hồi lại được nữa.

Làm sao xóa tin nhắn, lịch sử chat facebook?

Vậy là bạn hoàn thành xong việc xóa tin nhắn trên Facebook.

Lưu ý: Việc xóa một tin nhắn hoặc cuộc trò chuyện khỏi hộp thư sẽ chỉ xóa tin nhắn hoặc cuộc trò chuyện đó khỏi hộp thư của bạn. Không thể xóa các tin nhắn bạn đã gửi hoặc đã nhận lưu trữ trên hộp thư của người mà bạn xóa.

BIN chúc bạn thực hiện thành công !

Trở về

Câu hỏi liên quan