Scroll top

Làm sao để tạo quảng cáo theo danh sách số điện thoại đã có?

Như bạn đã biết, Zalo Ads khi thiết lập sẽ cho bạn chọn danh sách đối tượng để quảng cáo, bao gồm: nhóm theo nhân khẩu học, nhóm đối tượng danh sách số điện thoại mà bạn có sẵn, nhóm đối tượng được mở rộng từ danh sách số điện thoại có sẵn. Vậy làm thế nào để tạo quảng cáo theo danh sách số điện thoại đã có?

Rất đơn giản! Bạn chỉ cần thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Tải nhóm đối tượng mà bạn muốn quảng cáo tại “Thư viện”, chọn “Nhóm đối tượng”. Hoặc bạn có thể chọn “Tạo nhóm đối tượng” khi bạn đang ở bước Thiết lập quảng cáo.

Làm sao để tạo quảng cáo theo danh sách số điện thoại đã có?

Tại Thư viện, bạn chọn Nhóm đối tượng

Làm sao để tạo quảng cáo theo danh sách số điện thoại đã có?

Ở bước Thiết lập quảng cáo, bạn chọn Tạo nhóm đối tượng

Bước 2: Ở nơi “Tải lên danh sách số điện thoại”, bạn chọn nơi “Tải tệp tin” để tải lên danh sách số điện thoại mà bạn muốn dùng để tạo quảng cáo. Tệp tin đó bạn phải để dưới dạng .txt.

Làm sao để tạo quảng cáo theo danh sách số điện thoại đã có?

Bước 3: Trong phần tạo quảng cáo, bạn chọn vào “Đối tượng quảng cáo” và chọn vào tên mà danh sách bạn vừa mới tạo.

Làm sao để tạo quảng cáo theo danh sách số điện thoại đã có?

Quảng cáo Zalo Ads là một miếng mồi béo bở mà các doanh nghiệp vẫn chưa khai thác hết. Nhanh chóng liên hệ với BIN Media qua 0962 54 1177 để được nghe tư vấn, báo giá và giải đáp thắc mắc về quảng cáo Zalo Ads nào bạn ơi!

Trở về

Câu hỏi liên quan