Scroll top

Nội dung quảng cáo Zalo được bao nhiêu ký tự?

Để cho nội dung quảng cáo trên Zalo Ads thu hút và hấp dẫn người dùng hơn nên Zalo có quy định về số lượng ký tự trên nội dung mỗi quảng cáo. Cụ thể là:

  • Chú thích: Tối đa là 90 ký tự
  • Mô tả: Tối đa là 60 ký tự
  • Phần mô tả thông tin thêm: Tối đa là 60 ký tự

(*) Lưu ý: Chữ, số và khoảng trắng được tính là ký tự.

Nội dung quảng cáo Zalo được bao nhiêu ký tự?

Để phân phối quảng cáo tốt hơn, nội dung quảng cáo của bạn không được sử dụng những ký tự đặc biệt, icons như

Trở về

Câu hỏi liên quan