Scroll top

Khi nào Facebook sẽ tính phí từ ngân sách?

Khi tạo quảng cáo, bạn sẽ được chọn kết quả nào mà bạn muốn bị tính phí (như lượt hiển thị, lượt click) và Facebook sẽ trừ phí tương ứng. Bạn có thể tạm dừng tính phí thông qua trình quản lý quảng cáo vào bất cứ lúc nào

Trở về

Câu hỏi liên quan