Scroll top

Facebook có một số gợi ý gì để tăng mức độ tương tác của bài viết được quảng cáo?

Sau khi thực hiện chiến dịch được một thời gian hoặc đã kết thúc, bạn hãy xem lại thông tin chi tiết về hiệu quả quảng cáo và phản ứng của đối tượng. Thông qua đó, bạn sẽ thấy được tổng số tiền chi tiêu và dễ dàng so sánh số này với số người tiếp cận hay số lượt tương tác để thấy rõ hiệu quả so với ngân sách và có chiến lược cải thiện tốt hơn.

Một số gợi ý cải tiến bài viết quảng cáo làm tăng mức dộ tương tác như sau:

  • Thử nhắm mục tiêu theo thông tin nhân khẩu học khác.
  • Thử nhắm mục tiêu những người trông giống khách hàng hiện tại của bạn
  • Tiếp cận người ở gần doanh nghiệp bạn =
  • Thu hẹp đối tượng
  • Không chạy cùng một quảng cáo quá lâu
  • Thử nghiệm nội dung khác nhau
  • Tạo các quảng cáo khác nhau
  • Tất cả các phương án trên sẽ được áp phù hợp tùy theo tình hình thực tế của chiến dịch của bạn
Trở về

Câu hỏi liên quan