Scroll top

Để đủ điều kiện quảng cáo trên Zalo Ads, tôi cần những gì?

Để có thể thực hiện quảng cáo Zalo Ads, bạn cần:

  1. Bắt buộc phải có Zalo Page - Official Account
  2. Cập nhập đầy đủ thông tin của doanh nghiệp bạn như avatar, cover, thông tin cửa hàng,..
  3. Đã đăng sản phẩm lên cửa hàng OA hoặc cập nhật bài viết
  4. Thiết kế banner và nội dung viết phải theo chuẩn của Zalo.
  5. Mô tả nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu mà bạn muốn nhắm đến cho sản phẩm.
  6. Tuân thủ chính sách quảng cáo của Zalo và cung cấp các giấy tờ theo quy định.

Quảng cáo Zalo Ads là một miếng mồi béo bở mà các doanh nghiệp vẫn chưa khai thác hết. Nhanh chóng liên hệ với BIN Media qua 0962 54 1177 để được nghe tư vấn, báo giá và giải đáp thắc mắc về quảng cáo Zalo Ads và thiết lập một chiến dịch Zalo Ads hiệu quả cho doanh nghiệp nào bạn ơi!

Trở về

Câu hỏi liên quan