Scroll top

Có thể chỉnh sửa post khi đã bắt đầu chạy quảng cáo không?

Sau khi quảng cáo bài viết trên Trang Facebook, bạn có thể thực hiện một số thay đổi đối với quảng cáo. Bạn có thể chỉnh sửa một số thành phần nhất định của bài viết được quảng cáo, chẳng hạn như ngân sách hoặc khoảng thời gian, để tiếp cận đối tượng dự kiến.

Tuy nhiên, bạn không thể chỉnh sửa văn bản, hình ảnh hoặc video sau khi quảng cáo của bạn đã được tạo, xét duyệt và đăng. Do đó, muốn thay đổi bài post về văn bản hoặc nội dung hình ảnh, bạn phải tạo lại một bài viết mới và bắt đầu chạy quảng cáo lại từ đầu.

Cách chỉnh sửa bài viết đã được quảng cáo:

1. Truy cập vào trang Facebook của bạn.

2. Chọn Tab “Trung tâm quảng cáo” rồi chọn “Tất cả quảng cáo”

3. Tìm quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa rồi chọn “Xem kết quả”

4. Chọn “Chỉnh sửa” rồi thực hiện những thay đổi mong muốn.

Bạn có thể thay đổi những phần sau sau khi đã set quảng cáo

Đối tượng: Chọn một đề xuất hoặc tạo đối tượng mới theo dịch vụ/ sản phẩm của bạn.

Ngân sách: Bạn chọn ngân sách đề xuất hoặc chỉnh sửa ngân sách tùy theo ý mình.

Khoảng thời gian: Điều chỉnh ngày quảng cáo bắt đầu và kết thúc.

Phương thức thanh toán: Xem lại và chỉnh sửa phương thức thanh toán phù hợp với bạn.

5. Sau khi hoàn tất, chọn “Lưu thay đổi”

Trở về

Câu hỏi liên quan