Scroll top

Có những vị trí hiển thị quảng cáo nào trên Facebook?

Khi tạo quảng cáo, bạn sẽ được chọn vị trí hiển thị quảng cáo tự động tại các vị trí có khả năng hoạt động hiệu quả nhất hoặc chọn thủ công vị trí bạn muốn hiển thị. Các vị trí quảng cáo có thể sử dụng là:

  • Bảng tin: Quảng cáo xuất hiện trong bảng tin trên máy tính và thiết bị di động
  • Cột bên phải: Quảng cáo xuất hiện ở cột bên phải chỉ hiển thị với những người duyệt Facebook trên máy tính
  • Bài viết tức thời: Quảng cáo xuất hiện trong Bài viết tức thời bên trong ứng dụng Facebook Mobile và Messenger.
  • Video trong luồng: Quảng cáo xuất hiện dưới dạng video ngắn trong cả Video trực tuyến và Video theo yêu cầu trên Facebook.
  • Stories: Quảng cáo xuất hiện trong tin trên Facebook của mọi người. Quảng cáo trong tin chỉ hiển thị với những người duyệt tin trên Facebook và Instagram.
  • Marketplace: Quảng cáo xuất hiện trên trang chủ Marketplace hoặc khi ai đó lướt xem Marketplace trong ứng dụng Facebook trên điện thoại.
Trở về

Câu hỏi liên quan