Scroll top

Chiến dịch đang hoạt động có thể thay đổi ngân sách được không? Nếu được thì thay đổi có ảnh hưởng đến hiệu quả không?

Bạn có thể thay đổi ngân sách bất cứ lúc nào thông qua trình quản lý quảng cáo. Bạn nên chạy lại quảng cáo sau đó khoảng 15 phút vì lúc đó hệ thống mới cập nhật xong và sẽ áp dụng ngân sách mới. Với việc thay đổi giá thầu thì nó sẽ thay đổi ngay lập tức. Bạn cần suy nghĩ kỹ và tính toán tránh xảy ra trường hợp, giá thầu mới nhưng ngân sách chưa kịp cập nhật.

Khi thay đổi ngân sách, hệ thống Facebook có thể sẽ phân phối lại cách quảng cáo mang lại hiệu quả tốt nhất để tận dụng tối đa khoản tiền mới. Có một số tình huống ảnh hưởng sau:

Đối với nhóm quảng cáo có khả năng chi tiêu hết ngân sách, khi đến mức giới hạn chi tiêu thì quảng cáo không thể tiếp cận đến mục tiêu nữa. Do đó, nếu tăng giới hạn hay ngân sách bạn sẽ mở rộng được số mục tiêu tiếp cận và có thể mức chi tiêu sẽ không sử dụng hết. Còn nếu giảm ngân sách thì mức chi tiêu mới vẫn hết nhưng kết quả tiếp cận mục tiêu lại giảm.

Đối với nhóm quảng cáo không có khả năng chi tiêu hết ngân sách thì việc tăng ngân sách sẽ không mang lại lợi ích gì nhưng tỷ lệ phần trăm ngân sách chi tiêu sẽ thấp hơn. Và việc giảm ngân sách sẽ giúp tỷ lệ trên giảm nhưng cần dự đoán giảm hợp lý để tránh trường hợp chiến dịch vượt ngân sách làm mất 1 một lượng khách hàng mục tiêu sau này.

Trở về

Câu hỏi liên quan