Scroll top

Các hình thức tính phí trên Quảng cáo Zalo Ads

Lượt nhấn (CPC - Cost Per Click): Đây là hình thức tính phí phổ biến của Zalo Ads - bạn sẽ phải trả tiền khi có người dùng nhấn vào quảng cáo của bạn. Nó là hình thức tính phí phổ biến cho rất nhiều loại quảng cáo của Zalo Ads: Quảng cáo Website, Quảng cáo Zalo Official Account, Quảng cáo Bài viết, Quảng cáo Sản phẩm,..

Lượt liên hệ (CPA - Cost Per Action): Đây là cách tính phí khi mà người dùng Zalo thực hiện hành động trên quảng cáo sản phẩm của Zalo Ads.

Lượt hiển thị (CPM - Cost Per Mile): Zalo Ads cũng có hình thức tính phí cho mỗi nghìn lượt hiển thị (1M = 1000 lượt hiển thị) trên video đang được quảng cáo của bạn. Đây là hình thức tính phí khi bạn chọn hình thức Quảng cáo Video.

Lượt xem (CPV - Cost Per View): Hình thức này có nghĩa là phí sẽ được tính khi user của Zalo xem hết video của bạn. Phương thức này cũng áp dụng cho quảng cáo Video.

Chú ý: Nếu Video có độ dài hơn 30s thì Zalo sẽ tính phí khi người dùng xem đến giây thứ 30. Nếu video dưới 30 giây thì Zalo mới tính phí khi bạn xem hết video.

Quảng cáo Zalo Ads là một miếng mồi béo bở mà các doanh nghiệp vẫn chưa khai thác hết. Nhanh chóng liên hệ với BIN Media qua 0962 54 1177 để được nghe tư vấn, báo giá và giải đáp thắc mắc về quảng cáo Zalo Ads và thiết lập một chiến dịch Zalo Ads hiệu quả cho doanh nghiệp nào bạn ơi!

Trở về

Câu hỏi liên quan