Scroll top

Avatar là gì? Kích thước avatar Facebook

1. Avatar là gì?

Avatar là hình nhỏ hiển thị bên dưới tên tài khoản của bạn trong các bài viết, comment. Trong nhiều trường hợp thì avatar còn thay thế hẳn cho tên tài khoản của bạn, ở đó tên tài khoản của bạn không được hiển thị ra mà chỉ có avatar đại diện cho bạn mà thôi.

avatar la gi
Trong nhiều trường hợp thì avatar còn thay thế hẳn cho tên tài khoản của bạn

2. Kích thước Avatar Facebook

Tương tự như những website có thể tương tác với người dùng khác thì Facebook cũng có avatar. Avatar Facebook còn gọi là Proflie hay ảnh đại diện của bạn, là ảnh hiển thị trong mỗi comment của bạn.

avatar facebook
Avatar Facebook là ảnh hiển thị trong mỗi comment

Và kích thước chuẩn cho mỗi Avatar hiển thị trên Facebook là:  

  • Width:  180 px
  • Height: 180 px

BIN thân ái chào bạn !

Trở về

Câu hỏi liên quan