Scroll top

Làm cách nào để thêm quảng cáo trên Stories vào chiến dịch trên Facebook của tôi?

Trong Trình quản lý quảng cáo, hãy sử dụng Vị trí quảng cáo tự động hoặc Nhiều vị trí quảng cáo, bao gồm cả Stories, để có thể phân phối hiệu quả nhất. Facebook sẽ phân phối nội dung quảng cáo ở vị trí quảng cáo nhiều khả năng sẽ cải thiện kết quả của chiến dịch nhất và sử dụng ngân sách của bạn một cách hiệu quả dựa trên mục tiêu tối ưu hóa. Khi bạn chọn quảng cáo trên Instagram Stories làm vị trí quảng cáo, nội dung trên bảng tin của bạn sẽ tự động được chuyển thành quảng cáo tự nhiên trên Stories.

Hoặc, bạn có thể tải lên nội dung được tạo riêng cho Stories.

Đến với BIN Media, chúng tôi sẽ giúp bạn thiết lập quảng cáo và tối ưu hóa quảng cáo từ A-Z cho bạn. Việc của bạn cần làm chỉ là nhấc máy lên và gọi ngay hotline 1800 6169 cho chúng tôi!

Trở về

Câu hỏi liên quan