Scroll top

Yêu cầu đối với tài khoản Instagram là gì?

Bạn cần có tài khoản Instagram để tạo và chạy quảng cáo trên Instagram. Có 3 cách thiết lập tài khoản Instagram để chạy quảng cáo trên Instagram:

Thêm tài khoản Instagram vào Trình quản lý kinh doanh. Nếu đã có tài khoản Instagram hoặc tạo tài khoản mới, bạn có thể dùng Trình quản lý kinh doanh cho tài khoản đó để chạy quảng cáo. Nếu bạn có nhiều tài khoản Instagram thì đây chính là lựa chọn phù hợp nhất.

Kết nối Trang của bạn với tài khoản Instagram. Bạn có thể kết nối tài khoản Instagram hiện tại với Trang Facebook hoặc tạo tài khoản mới trong cài đặt của Trang. Đây là một tùy chọn mà các doanh nghiệp nhỏ ưu tiên sử dụng.

Dùng Trang làm tài khoản Instagram dự phòng. Nếu không có tài khoản Instagram và không muốn tạo tài khoản này cho doanh nghiệp của mình, bạn có thể dùng Trang Facebook làm trang đích cho Quảng cáo trên Instagram của mình. Khi làm như vậy, Trang của bạn sẽ có thể đại diện cho Quảng cáo trên Instagram mà bạn không phải tạo trang cá nhân Instagram riêng.

Trở về

Câu hỏi liên quan