Scroll top

Làm cách nào để tạo quảng cáo trên Instagram?

Cách tạo quảng cáo trên Instagram:

  1. Đi đến trang cá nhân của bạn.
  2. Chọn bài viết bạn muốn quảng cáo.
  3. Nhấn vào Quảng cáo.
  4. Điền các chi tiết về quảng cáo.
  5. Nhấn vào Tạo quảng cáo.

Quảng cáo của bạn sẽ được gửi để xét duyệt nhằm đảm bảo quảng cáo này tuân thủ chính sách quảng cáo của Instagram. Quảng cáo của bạn sẽ bắt đầu chạy sau khi đã được xem xét và phê duyệt. Sau khi gửi quảng cáo, bạn có thể sử dụng nút Quảng cáo để xem thông tin chi tiết.

Đến với BIN Media, chúng tôi sẽ giúp bạn thiết lập quảng cáo và tối ưu hóa quảng cáo từ A-Z cho bạn. Việc của bạn cần làm chỉ là nhấc máy lên và gọi ngay hotline 1800 6169 cho chúng tôi!

Trở về

Câu hỏi liên quan