Scroll top

Các thông tin chi tiết quan trọng trên Instagram là thông tin nào?

Các doanh nghiệp có thể tìm thấy giá trị trong các thông tin chi tiết khác nhau, vì vậy điều này tùy thuộc vào doanh nghiệp cũng như mục tiêu của bạn trên Instagram. Ví dụ: một số doanh nghiệp có thể quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về đối tượng của họ. Nếu doanh nghiệp thấy phần lớn những người theo dõi họ nằm trong độ tuổi từ 25 đến 34, họ có thể tạo nội dung phù hợp hơn với đối tượng đó. Hoặc, có thể họ sẽ thử nghiệm nội dung khác để xem liệu họ có tăng được số lượng người theo dõi nằm trong độ tuổi từ 35 đến 44 mà họ có hay không.

Trở về

Câu hỏi liên quan