Scroll top

Quy định sử dụng Google Adwords

Chào mừng bạn đến với Google!

Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ”). Dịch vụ được cung cấp bởi Google Inc. (“Google”) có trụ sở tại 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Dịch vụ của chúng tôi rất đa dạng nên đôi khi có thể áp dụng các điều khoản bổ sung hoặc các yêu cầu về sản phẩm (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi). Các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp kèm theo Dịch vụ liên quan và các điều khoản bổ sung đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với chúng tôi nếu bạn sử dụng các Dịch vụ đó.

Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Dịch vụ.

Không được sử dụng trái phép Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: không được gây trở ngại cho Dịch vụ của chúng tôi hoặc tìm cách truy cập chúng bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo như được luật pháp cho phép, bao gồm cả các luật và quy định hiện hành về quản lý xuất khẩu và tái xuất khẩu. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập. Bạn không được sử dụng nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi trừ khi bạn được chủ sở hữu nội dung đó cho phép hoặc được luật pháp cho phép. Các điều khoản này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc lôgô nào được sử dụng trong Dịch vụ của chúng tôi. Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo Dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi hiển thị một số nội dung không phải của Google. Chỉ một mình đối tượng cung cấp sẽ chịu trách nhiệm về nội dung này. Chúng tôi có thể xem xét nội dung để xác định xem nội dung đó có bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi hay không, và chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung mà chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng nội dung đó vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc luật pháp. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết có nghĩa là chúng tôi sẽ xem xét nội dung, do vậy bạn đừng cho rằng chúng tôi sẽ làm như vậy.

Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin khác. Bạn có thể chọn không nhận một số thông báo này.

Một số các Dịch vụ của chúng tôi có sẵn trên các thiết bị di động. Không sử dụng các Dịch vụ đó theo cách khiến bạn bị mất tập trung và ngăn cản bạn tuân thủ các luật về an toàn hoặc giao thông.

Tài khoản Google của bạn

Bạn có thể cần có Tài khoản Google để sử dụng một số Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể tạo Tài khoản Google của riêng mình hoặc Tài khoản Google của bạn có thể được chỉ định cho bạn bởi quản trị viên, chẳng hạn như công ty tuyển dụng hoặc tổ chức giáo dục của bạn. Nếu bạn đang sử dụng Tài khoản Google được chỉ định cho bạn bởi quản trị viên, các điều khoản khác hoặc bổ sung có thể được áp dụng và quản trị viên của bạn có thể truy cập hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn.

Để bảo vệ Tài khoản Google của bạn, hãy giữ bí mật mật khẩu của bạn. Bạn chịu trách nhiệm đối với hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua Tài khoản Google của bạn. Cố gắng không sử dụng lại mật khẩu Tài khoản Google của bạn trên các ứng dụng của bên thứ ba. Nếu bạn biết được bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc Tài khoản Google của mình, hãy làm theo các hướng dẫn sau.

Bảo vệ sự riêng tư và bản quyền

Chính sách của Google về sự riêng tư giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý rằng Google có thể những sử dụng dữ liệu đó theo chính sách của chúng tôi về sự riêng tư.

Chúng tôi phúc đáp các thông báo cáo buộc về vi phạm bản quyền và chấm dứt tài khoản của người tái phạm theo quy trình nêu trong Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ của Hoa Kỳ.

Chúng tôi cung cấp thông tin giúp chủ sở hữu bản quyền quản lý các sở hữu trí tuệ của họ trên mạng. Nếu bạn cho rằng ai đó đang vi phạm bản quyền của bạn và bạn muốn thông báo cho chúng tôi, bạn có thể tìm thông tin về cách gửi thông báo và chính sách của Google về việc phúc đáp thông báo tại Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

Nội dung của bạn trong Dịch vụ của chúng tôi

Một số Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tải lên, đệ trình, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung. Bạn giữ quyền sở hữu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà bạn có đối với nội dung đó. Tóm lại, những gì thuộc về bạn sẽ luôn thuộc về bạn.

Khi bạn tải lên, đệ trình, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung đến hoặc qua Dịch vụ của chúng tôi, bạn cấp cho Google (và những người chúng tôi làm việc cùng) giấy phép toàn cầu để sử dụng, làm trang chủ, lưu trữ, nhân bản, điều chỉnh, tạo các tác phẩm phái sinh (chẳng hạn như những tác phẩm có nguồn gốc từ bản dịch, phóng tác hoặc những thay đổi khác mà chúng tôi thực hiện để nội dung của bạn hoạt động tốt hơn với Dịch vụ của chúng tôi), truyền đạt, xuất bản, trình diễn công khai, hiển thị và phân phối công khai nội dung đó. Những quyền bạn cấp trong giấy phép này là nhằm phục vụ các mục đích có giới hạn như điều hành, quảng bá và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi và để phát triển những dịch vụ mới. Giấy phép này sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả nếu trong trường hợp bạn ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: đối với một bản danh sách doanh nghiệp mà bạn đã thêm vào Google Maps). Một số Dịch vụ có thể cung cấp cho bạn những cách để truy cập và xóa nội dung đã được cung cấp cho Dịch vụ đó. Ngoài ra, trong một số Dịch vụ của chúng tôi, có những điều khoản hoặc cài đặt thu hẹp phạm vi sử dụng nội dung đã được gửi trong những Dịch vụ đó. Đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết để cấp cho chúng tôi giấy phép này cho bất kỳ nội dung nào bạn gửi đến Dịch vụ của chúng tôi.

Hệ thống tự động của chúng tôi phân tích nội dung của bạn (bao gồm cả email) để cung cấp cho bạn các tính năng sản phẩm có liên quan đến cá nhân, chẳng hạn như kết quả tìm kiếm tùy chỉnh, quảng cáo tùy chỉnh cũng như phát hiện spam và phần mềm độc hại. Phân tích này diễn ra khi nội dung được gửi, nhận cũng như khi được lưu trữ.

Nếu bạn có Tài khoản Google, chúng tôi có thể hiển thị tên Profile (tên hiển thị), ảnh Profile (ảnh hiển thị) của bạn và các hành động bạn thực hiện trên Google hoặc trên các ứng dụng của bên thứ ba được kết nối với Tài khoản Google của bạn (chẳng hạn như +1s, các bài đánh giá bạn viết và những nhận xét bạn đăng) trong các Dịch vụ của chúng tôi, kể cả hiển thị trong các quảng cáo và trong các bối cảnh thương mại khác. Chúng tôi sẽ tôn trọng các lựa chọn của bạn đưa ra để giới hạn các cài đặt về mức độ hiển thị hoặc chia sẻ trong Tài khoản Google của bạn. Ví dụ: bạn có thể chọn các cài đặt sao cho tên và ảnh của bạn không xuất hiện trong một quảng cáo nào đó.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách Google sử dụng và lưu trữ nội dung trong chính sách về sự riêng tư hoặc các điều khoản bổ sung dành cho Dịch vụ cụ thể. Nếu bạn gửi phản hồi hoặc đề xuất về Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng phản hồi hoặc đề xuất của bạn mà không phải chịu bất cứ nghĩa vụ nào.

Về Phần mềm trong Dịch vụ của chúng tôi

Khi một Dịch vụ nào đó cần cóyêu cầu hoặc có bao gồm phần mềm có thể tải xuống, thì phần mềm này có thể cập nhật tự động trên thiết bị của bạn ngay khi có sẵn một phiên bản hoặc tính năng mới. Một số Dịch vụ có thể cho phép bạn điều chỉnh cài đặt cập nhật tự động của bạn.

Google cấp cho bạn giấy phép cá nhân, sử dụng toàn cầu, miễn phí bản quyền, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng phần mềm mà Google cung cấp cho bạn như là một phần của Dịch vụ. Giấy phép này chỉ phục vụ cho mục đích duy nhất là cho phép bạn sử dụng và hưởng các lợi ích của Dịch vụ mà Google cung cấp theo cách thức được những điều khoản này cho phép. Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê bất kỳ phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần mềm có trong Dịch vụ đó. Bạn cũng không được phép thiết kế kỹ thuật ngược hoặc tìm cách trích xuất mã nguồn của phần mềm đó, ngoại trừ trường hợp luật pháp có cấm các hạn chế này hoặc bạn đã được sự cho phép của chúng tôi bằng văn bản.

Phần mềm nguồn mở có ý nghĩa quan trọng đối với chúng tôi. Một số phần mềm mà Dịch vụ của chúng tôi có sử dụng có thể được cung cấp theo giấy phép nguồn mở mà chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn. Giấy phép nguồn mở có thể có những điều khoản thay thế một cách rõ ràng một số các điều khoản này.

Sửa đổi và chấm dứt Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một Dịch vụ.

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ rất tiếc khi bạn không còn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa. Google cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn hay thêm hoặc tạo ra những giới hạn mới cho Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi tin rằng bạn sở hữu dữ liệu của bạn và việc bảo toàn quyền truy cập của bạn đối với dữ liệu đó là điều quan trọng. Nếu chúng tôi ngừng một Dịch vụ nào đó, khi khả thi và hợp lý, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước hợp lý và cơ hội để đưa thông tin ra khỏi Dịch vụ đó.

Điều khoản bảo đảm và Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ có sử dụng mức độ kỹ năng và sự quan tâm hợp lý về mặt thương mại và chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích thú khi sử dụng các Dịch vụ này. Tuy nhiên, có một số điều nhất định mà chúng tôi không hứa hẹn về Dịch vụ của mình.

Trừ các trường hợp được nêu rõ trong các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung, cả Google lẫn các nhà cung cấp hoặc nhà phân phối của Google đều không đưa ra bất kỳ hứa hẹn cụ thể nào về Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết nào về nội dung trong các Dịch vụ, chức năng cụ thể của các Dịch vụ, mức độ tin cậy, sự có sẵn hoặc khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn của các Dịch vụ đó. Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ theo “hiện trạng”.

Một số lãnh thổ có thẩm quyền tài phán có quy định một số bảo đảm nhất định, chẳng hạn như bảo đảm ngầm định về sự thích hợp cho mục đích thông thường, sự phù hợp cho mục đích cụ thể và không xâm phạm. Trong phạm vi được luật pháp cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả bảo đảm.

Trách nhiệm pháp lý đối với Dịch vụ của chúng tôi

Khi được luật pháp cho phép, Google và các nhà cung cấp cũng như nhà phân phối của Google sẽ không chịu trách nhiệm về khoản lợi nhuận, doanh thu hoặc dữ liệu bị mất mát, thiệt hại tài chính hoặc các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả, do bị xử phạt để làm gương hoặc bị trừng phạt.

Trong phạm vi được luật pháp cho phép, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Google và các nhà cung cấp cũng như các nhà phân phối của Google đối với bất kỳ khiếu nại nào theo các điều khoản này, kể cả bất kỳ bảo đảm ngầm định nào, được giới hạn ở số tiền mà bạn đã thanh toán cho chúng tôi để sử dụng Dịch vụ (hoặc, theo sự lựa chọn của chúng tôi, cung cấp lại Dịch vụ cho bạn).

Trong mọi trường hợp, Google và các nhà cung cấp cũng như các nhà phân phối của Google sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào không thể dự đoán được một cách hợp lý

Chúng tôi công nhận rằng trong một số quốc gia, bạn có thể có các quyền hợp pháp với tư cách là người tiêu dùng. Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân thì không có điều khoản nào trong số các điều khoản này hay các điều khoản bổ sung giới hạn quyền hợp pháp của người tiêu dùng, những quyền này không thể từ bỏ bằng hợp đồng.

Việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho doanh nghiệp

Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho doanh nghiệp, thì doanh nghiệp đó chấp nhận các điều khoản này. Doanh nghiệp đó sẽ bồi hoàn và giữ cho Google cũng như các công ty liên kết, cán bộ, người đại diện và nhân viên của Google không bị tổn hại đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc tố tụng nào nảy sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc vi phạm các điều khoản này, bao gồm cả bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí nào phát sinh từ các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, khiếu kiện, phán quyết, chi phí tố tụng và tiền phí luật sư.

Về các Điều khoản này

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho một Dịch vụ, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về Dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung đã được sửa đổi trong Dịch vụ được áp dụng. Các thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực không sớm hơn mười bốn ngày sau khi các thay đổi đó được đăng. Tuy nhiên, những thay đổi liên quan đến chức năng mới của Dịch vụ hoặc các thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi đối với một Dịch vụ nào đó, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ đó.

Nếu có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản này và các điều khoản bổ sung, thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng đối với trường hợp mâu thuẫn đó.

Các điều khoản này chi phối mối quan hệ giữa Google và bạn. Các điều khoản này không tạo ra bất kỳ quyền thụ hưởng nào cho bên thứ ba.

Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này và chúng tôi không hành động ngay, điều này không có nghĩa là chúng tôi đang từ bỏ bất kỳ các quyền nào mà chúng tôi có thể có (chẳng hạn như hành động trong tương lai).

Nếu thực tế cho thấy một điều khoản cụ thể nào đó là không thể thực thi, điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ các điều khoản nào khác.

Các tòa án ở một số quốc gia sẽ không áp dụng luật của California cho một số loại tranh chấp. Nếu bạn cư trú ở một trong những quốc gia đó thì, trường hợp luật pháp của California bị loại trừ áp dụng, luật pháp của quốc gia của bạn sẽ áp dụng cho các tranh chấp có liên quan đến những điều khoản này. Nếu không, bạn đồng ý rằng luật pháp của California (Hoa Kỳ), ngoại trừ các nguyên tắc về lựa chọn pháp luật của California về các quy định luật pháp, sẽ áp dụng đối với mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến các điều khoản này hoặc Dịch vụ. Tương tự, nếu các tòa án ở quốc gia của bạn sẽ không cho phép bạn đồng ý với thẩm quyền tài phán của các tòa án ở Hạt Santa Clara, California, Hoa Kỳ, thì thẩm quyền tài phán và địa điểm xét xử của địa phương bạn sẽ áp dụng đối với những tranh chấp liên quan đến những điều khoản này. Nếu không, tất cả khiếu nại phát sinh từ hoặc có liên quan đến các điều khoản này hoặc dịch vụ sẽ được đưa ra tố tụng duy nhất ở các tòa án liên bang hoặc tiểu bang của Hạt Santa Clara, California, Hoa Kỳ và bạn cũng như Google đồng ý với thẩm quyền tài phán của các tòa án đó đối với mình.

 

Những quy định về nội dung khi sử dụng dịch vụ Google Adwords

1. Nội dung bị cấm

1.1 Hàng giả

Google không cho phép quảng bá hàng giả. Hàng giả có nhãn hiệu hoặc biểu trưng giống hệt (hoặc về căn bản không thể phân biệt được) với nhãn hiệu của một mặt hàng khác. Các hàng hóa này bắt chước các đặc điểm thương hiệu của sản phẩm nhằm mạo nhận là sản phẩm chính hiệu của chủ sở hữu thương hiệu.

1.2 Sản phẩm hoặc dịch vụ nguy hiểm

Chúng tôi muốn giúp mọi người được an toàn cả trực tuyến và ngoại tuyến, vì vậy chúng tôi không cho phép quảng bá một số sản phẩm hoặc dịch vụ gây thiệt hại, tổn hại hoặc chấn thương.Ví dụ về nội dung nguy hiểm: Thuốc dùng để tiêu khiển (hóa học hoặc thảo dược); chất tác động tâm thần; thiết bị hỗ trợ sử dụng ma túy; vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ và pháo hoa; hướng dẫn chế tạo chất nổ hoặc các sản phẩm gây hại khác; sản phẩm thuốc lá sợi

1.3 Sản phẩm hoặc dịch vụ cho phép hành vi không trung thực

Chúng tôi coi trọng sự trung thực và công bằng, vì vậy, chúng tôi không cho phép quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ được thiết kế để cho phép hành vi không trung thực.Ví dụ về sản phẩm hoặc dịch vụ cho phép hành vi không trung thực: Thiết bị giám sát ngầm hoặc “bí mật”; phần mềm hoặc hướng dẫn đánh cắp dữ liệu; dịch vụ được thiết kế để tăng lưu lượng truy cập quảng cáo hoặc trang web một cách giả tạo; tài liệu giả mạo; dịch vụ gian lận trong học tập

1.4 Nội dung xúc phạm hoặc không phù hợp

Chúng tôi coi trọng tính đa dạng và tôn trọng lẫn nhau, và đồng thời chúng tôi cố gắng tránh xúc phạm người dùng bằng các quảng cáo hoặc trang web không phù hợp với mạng quảng cáo của chúng tôi.Vì lý do này, chúng tôi không cho phép quảng bá bất kỳ điều nào sau đây:

 • Thù hận; bạo lực; quấy rối; phân biệt chủng tộc; tình dục, tôn giáo hoặc bất đồng về chính trị hoặc các tổ chức có quan điểm như vậy
 • 1.5 Nội dung có khả năng gây sốc hoặc làm phẫn nộ
 • Nội dung có tính chất lợi dụng hoặc có vẻ lợi dụng theo cách không chính đáng để gây phương hại cho người khác

Ví dụ về nội dung xúc phạm hoặc không phù hợp: bắt nạt hoặc hăm dọa một cá nhân hoặc nhóm, phân biệt chủng tộc, đồ trang bị cho nhóm thù địch, hình ảnh hiện trường vụ án hoặc hình ảnh tai nạn, ngược đãi động vật, hành vi giết người, ngược đãi bản thân, tống tiền hoặc hăm dọa để tống tiền, bán hoặc kinh doanh những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, quảng cáo sử dụng ngôn ngữ tục tĩu

2. Các phương thức bị cấm

2.1 Lạm dụng mạng quảng cáo

Chúng tôi muốn quảng cáo hữu ích, đa dạng, có liên quan và an toàn cho người dùng khi phân phát quảng cáo trên toàn bộ Mạng Google. Do đó, chúng tôi không cho phép bất kỳ điều nào sau đây:

 • Quảng cáo, trang web hoặc ứng dụng độc hại
 • Quảng cáo quảng bá trang web cung cấp ít giá trị độc đáo cho người dùng và tập trung chủ yếu vào việc tạo lưu lượng truy cập
 • Doanh nghiệp tìm cách có được lợi thế không công bằng trong phiên đấu giá quảng cáo
 • Doanh nghiệp tìm cách tránh né quy trình xem xét của chúng tôi

Tất cả chính sách của chúng tôi được tạo ra để bảo vệ trải nghiệm người dùng chất lượng cao đồng thời chúng tôi đã xây dựng các hệ thống và quy trình thực thi để ngăn việc phân phát những quảng cáo không đạt những tiêu chuẩn này. Chúng tôi coi bất kỳ hành động nào tìm cách lừa đảo hay né tránh quy trình xem xét quảng cáo của chúng tôi là rất nghiêm trọng, vì vậy hãy chấp hành đúng.

Ví dụ về lạm dụng mạng quảng cáo: quảng bá nội dung có chứa phần mềm độc hại; “thủ thuật che giấu” hoặc sử dụng kỹ thuật khác để giấu các trang đích thực mà người dùng được hướng đến; “chuyên đăng quảng cáo” hoặc quảng bá những trang đích có mục đích duy nhất hoặc mục đích chính là hiển thị quảng cáo; quảng bá các trang đích “cầu nối” hoặc “cổng” chỉ được thiết kế để đưa người dùng đến nơi khác; quảng cáo với ý định duy nhất hoặc ý định chính là có được sự chứng thực mạng xã hội công cộng từ người dùng; các cài đặt “đánh cược” hoặc thao túng nhằm qua mặt hệ thống xem xét chính sách của chúng tôi

2.2 Sử dụng & thu thập dữ liệu thiếu trách nhiệm

Chúng tôi muốn người dùng tin tưởng rằng thông tin về họ sẽ được tôn trọng và được xử lý với sự cẩn thận cần thiết. Do đó, đối tác quảng cáo của chúng tôi sẽ không dùng thông tin này sai mục đích cũng như không thu thập thông tin nhằm mục đích không rõ ràng hay không có biện pháp bảo mật thích hợp.Ví dụ về thông tin người dùng phải được xử lý cẩn thận: tên đầy đủ; địa chỉ email; địa chỉ nhận thư; số điện thoại; chứng minh nhân dân, lương hưu, an sinh xã hội, mã số thuế, chăm sóc sức khỏe hoặc số giấy phép lái xe; ngày sinh hoặc tên thời con gái của mẹ ngoài bất kỳ thông tin nào ở trên; tình trạng tài chính; tư tưởng chính trị; xu hướng tình dục; chủng tộc hoặc dân tộc; tôn giáo

Ví dụ về thu thập & sử dụng dữ liệu thiếu trách nhiệm: lấy thông tin thẻ tín dụng qua máy chủ không bảo mật, quảng cáo yêu cầu được biết xu hướng tình dục hoặc tình trạng tài chính của người dùng

2.3 Xuyên tạc bản thân, sản phẩm hoặc dịch vụ

Chúng tôi không muốn người dùng cảm thấy bị đánh lừa bởi các quảng cáo mà chúng tôi phân phối và điều đó có nghĩa là thẳng thắn, trung thực và cung cấp cho người dùng thông tin họ cần để đưa ra quyết định sáng suốt. Vì lý do này, chúng tôi không cho phép những điều sau:

 • Quảng cáo nhắc người dùng thực hiện mua hàng, tải xuống hoặc cam kết khác mà không cung cấp trước tất cả thông tin có liên quan và có sự đồng ý rõ ràng của người dùng
 • Quảng cáo miêu tả về bạn, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn theo cách không chính xác, không thực tế và không trung thực

Ví dụ về xuyên tạc: bỏ qua hoặc che đậy chi tiết thanh toán như cách thức, nội dung và thời điểm người dùng sẽ bị tính phí; bỏ qua hoặc che đậy khoản phí liên quan đến dịch vụ tài chính như lãi suất, các loại phí và tiền phạt; không đưa ra được mã số thuế hoặc số giấy phép, thông tin liên hệ hoặc địa chỉ thực khi cần thiết; đưa ra những ưu đãi không có trên thực tế; đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm hoặc phi thực tế liên quan đến giảm cân hoặc lợi ích tài chính; lừa đảo quyên góp từ thiện; “lừa đảo” hoặc giả mạo là công ty danh tiếng để lừa người dùng cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính có giá trị

3. Nội dung bị hạn chế

Các chính sách bên dưới bao gồm nội dung đôi khi nhạy cảm về phương diện pháp lý hoặc về văn hóa. Quảng cáo trực tuyến có thể là cách mạnh mẽ để tiếp cận khách hàng, nhưng ở một số lĩnh vực nhạy cảm, chúng tôi cũng nỗ lực để tránh hiển thị những quảng cáo này vào thời điểm và tại vị trí không phù hợp.

Vì lý do đó, chúng tôi cho phép quảng bá nội dung bên dưới, nhưng có giới hạn. Những quảng cáo này có thể không hiển thị cho mọi người dùng ở mọi vị trí và nhà quảng cáo có thể cần đáp ứng các yêu cầu bổ sung trước khi quảng cáo đủ điều kiện để chạy. Lưu ý rằng không phải tất cả sản phẩm, tính năng hoặc mạng quảng cáo đều có thể hỗ trợ nội dung bị hạn chế này. Có thể tìm thấy thêm chi tiết trong Trung tâm chính sách.

3.1 Nội dung hướng đến người lớn

Google hạn chế việc quảng bá các loại nội dung hướng đến người lớn sau:

 • Giải trí người lớn ngoại tuyến
 • Hàng hóa dành cho người lớn
 • Dịch vụ hẹn hò
 • Dịch vụ cô dâu quốc tế
 • Nội dung khêu gợi tình dục
 • Hình ảnh ăn mặc hở hang và khỏa thân

Khi quảng bá nội dung người lớn, bạn không được thực hiện bất kỳ việc nào sau đây:

 • Vi phạm các luật hoặc quy định hiện hành đối với bất kỳ vị trí nào mà chiến dịch của bạn nhắm mục tiêu
 • Nhắm mục tiêu đến người vị thành niên
 • Quảng bá nội dung tình dục rõ ràng
 • Quảng bá nội dung có chủ đề tình dục tuổi vị thành niên hoặc không liên ứng
 • Quảng bá dịch vụ gái gọi hoặc dịch vụ khác có thể được hiểu là cung cấp hành vi mua bán dâm

Ví dụ về nội dung người lớn bị hạn chế: câu lạc bộ khỏa thân, phim khiêu dâm, đồ chơi tình dục, tạp chí người lớn, sản phẩm nâng cao khả năng tình dục, trang web mai mối, người mẫu có tư thế kích dục

3.2 Thức uống có cồn

Google hạn chế việc quảng bá thức uống có cồn và đồ uống tương tự như thức uống có cồn.Khi quảng bá thức uống có cồn, bạn không được thực hiện bất kỳ việc nào trong các việc sau:

 • Vi phạm luật pháp và tiêu chuẩn ngành hiện hành cho bất kỳ vị trí nào mà chiến dịch của bạn nhắm mục tiêu
 • Nhắm mục tiêu các cá nhân dưới độ tuổi được phép uống rượu theo luật

  Ngụ ý rằng việc uống rượu có thể cải thiện địa vị xã hội, tình dục, nghề nghiệp, trí tuệ hoặc sức khỏe.

 • Ngụ ý rằng việc uống rượu mang lại lợi ích sức khỏe hoặc chữa bệnh
 • Miêu tả việc uống rượu quá mức một cách tích cực hoặc đề cập đến việc chè chén hoặc uống rượu thi
 • Thể hiện việc uống rượu trong lúc đang vận hành bất kỳ loại xe cộ nào hoặc vận hành máy móc hay thực hiện bất kỳ công việc nào yêu cầu sự tỉnh táo hoặc khéo léo.
 • Ví dụ về thức uống có cồn bị hạn chế: bia, rượu, rượu sake, rượu cồn hoặc rượu mạnh, sâm banh, rượu nặng, bia không chứa cồn, rượu không chứa cồn và rượu cồn chưng cất không chứa cồn

3.3 Nội dung có bản quyền

Google hạn chế việc quảng bá nội dung có bản quyền. Nếu bạn muốn quảng bá nội dung có bản quyền và tin rằng bạn được phép về mặt pháp luật để thực hiện điều đó, bạn có thể gửi cho chúng tôi tài liệu bản quyền của bạn để được chứng nhận và chạy quảng cáo.Truy cập trang của chúng tôi về xóa nội dung khỏi Google để tìm hiểu cách chúng tôi xử lý những vấn đề có liên quan đến bản quyền hoặc để gửi đơn khiếu nại có liên quan đến bản quyền.

3.4 Nội dung có liên quan đến cờ bạc

Google hạn chế việc quảng bá nội dung có liên quan đến cờ bạc sau:

 • Cờ bạc ngoại tuyến và trực tuyến
 • Thông tin liên quan đến cờ bạc trực tuyến
 • Trò chơi trực tuyến chơi để giành tiền hoặc giải thưởng
 • Trò chơi dựa trên đánh bạc trực tuyến, bất kể có trao đổi tiền hay không

Khi quảng bá nội dung có liên quan đến cờ bạc, bạn cần thực hiện những điều sau:

 • Tuân thủ pháp luật và tiêu chuẩn ngành hiện hành cho bất kỳ vị trí nào mà chiến dịch của bạn nhắm mục tiêu.
 • Đáp ứng các yêu cầu cấp phép của địa phương cho tất cả sản phẩm và dịch vụ có liên quan đến cờ bạc mà bạn đang quảng bá.
 • Hiển thị rõ ràng thông tin trên trang web về cờ bạc có trách nhiệm
 • Đảm bảo rằng bạn không nhắm mục tiêu đến người vị thành niên.

Ngoài ra, bạn phải nhận được sự cho phép trước từ Google trước khi quảng bá bất kỳ nội dung nào có liên quan đến cờ bạc trực tuyến.

Ví dụ về nội dung có liên quan đến cờ bạc bị hạn chế: sòng bạc thực; các địa điểm mà người dùng có thể đặt cược bài xì phé, trò chơi cờ bạc, rulet hoặc sự kiện thể thao, xổ số cá nhân hoặc quốc gia, trang web tổng hợp tỷ lệ cá cược thể thao, tài liệu giáo dục trực tuyến dành cho trò chơi dựa trên đánh bạc, trang web cung cấp trò chơi “cờ bạc để giải trí”; trang web trò chơi bằng tiền mặt không dựa trên đánh bạc

3.5 Nội dung có liên quan đến chăm sóc sức khỏe

Google hạn chế việc quảng bá nội dung có liên quan đến chăm sóc sức khỏe chẳng hạn như sau:

 • Thuốc không bán theo đơn
 • Thuốc kê đơn và thông tin về thuốc kê đơn
 • Hiệu thuốc trực tuyến và ngoại tuyến
 • Sản phẩm và dịch vụ liên quan đến mang thai và khả năng sinh sản
 • Dịch vụ và thủ tục y khoa
 • Thiết bị và xét nghiệm y tế
 • Tuyển dụng thử nghiệm lâm sàng
 • Điều trị nâng cao khả năng tình dục

Những hạn chế áp dụng cho nội dung này sẽ khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang quảng bá và quốc gia mà bạn đang nhắm mục tiêu.

Tùy thuộc vào nội dung bạn đang quảng bá và quốc gia mà quảng cáo xuất hiện, bạn có thể cần phải yêu cầu để có được sự cho phép trước của Google trước khi quảng cáo nội dung có liên quan đến chăm sóc sức khỏe.

3.6 Nội dung về chính trị

Khi quảng bá nội dung về chính trị, bạn cần phải tuân thủ những điều sau:

 • Luật pháp và tiêu chuẩn ngành hiện hành cho bất kỳ vị trí nào mà chiến dịch của bạn nhắm mục tiêu
 • Bất kỳ “khoảng thời gian im lặng” trong bầu cử hiện hành nào
 • Các yêu cầu cụ thể theo quốc gia của Google

Ví dụ về nội dung chính trị: quảng bá cho các đảng phái hoặc ứng cử viên chính trị, ủng hộ vấn đề về chính trị

3.7 Nhãn hiệu

Có nhiều yếu tố quyết định thời điểm có thể sử dụng nhãn hiệu trong quảng cáo văn bản AdWords. Cùng với các yếu tố được mô tả trong Trung tâm tài nguyên chính sách của chúng tôi, những chính sách này chỉ áp dụng cho cụm từ đã đăng ký nhãn hiệu mà chủ sở hữu đã gửi đơn khiếu nại hợp lệ đến Google và yêu cầu rằng cụm từ đó phải được hạn chế trong quảng cáo văn bản của Google.

Quý khách hàng có thể tìm hiểu về tất cả các quy định cũng như các chính sách của Google tại các đường link sau:

Bảo mật và điều khoản.

Chính sách Google Adwords

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ GOOGLE ADWORDS TẠI BIN

1. BIN không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin trong bất kì website hoặc sản phẩm nào được liên kết tới từ từ khoá quảng cáo mà người sử dụng cung cấp cho BIN.

2. BIN có toàn quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:

- Người sử dụng dùng quảng cáo vào bất kì mục đích hoặc hình thức hoặc nội dung nào vi phạm pháp luật Việt Nam;

- Người sử dụng yêu cầu các từ khóa hoặc nội dung hoặc mẫu quảng cáo vi phạm chính sách quảng cáo của Google.

- Người sử dụng không thanh toán các chi phí đúng hạn.

3. Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung mà quảng cáo liên kết tới.

4. Quy định sử dụng thông số dịch vụ:

- Website: là địa chỉ website được liên kết tới từ trang kết quả tìm kiếm của Google theo mục II.1;

- Thời gian dịch vụ: là số ngày tối đa dịch vụ hoạt động trên Google kể từ ngày phiếu đăng ký này có hiệu lực. Thời gian tối đa 03 ngày, mẫu quảng cáo người sử dụng sẽ hiển thị.

- Thời gian báo cáo: 01 tháng/ lần;

- Số từ khóa: là số lượng từ khóa cho phép theo hợp đồng hoặc phiếu đăng ký.

- Mẫu quảng cáo:

  + Số mẫu quảng cáo: là số lượng mẫu quảng cáo cho phép  hợp đồng hoặc phiếu đăng ký.

  + Nội dung mẫu quảng cá: Mẫu quảng cáo sẽ do BIN tạo ra hoặc do người sử dụng cung cấp.

- Số lần thay đổi mẫu quảng cáo: không giới hạn số lần thay đổi mẫu quảng cáo.

5. Quảng cáo tuân theo điều kiện và chính sách của Google.

6. Trách nhiệm của BIN

  6.1. Hoàn thành việc khởi tạo dịch vụ quảng cáo cho mỗi website đăng kí theo thông số dịch vụ được nêu trong  hợp đồng hoặc phiếu đăng ký này kể từ khi nhận được đầy đủ thông tin và tiền thanh toán của người sử dụng.

  6.2. BIN không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người sử dụng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của BIN.

  6.3. Cung cấp cho người sử dụng hóa đơn tài chính sau khi người sử dụng thanh toán xong toàn bộ chi phí ghi trong  hợp đồng hoặc phiếu đăng ký.

  6.4. Bên A cam kết thời gian hiển thị là 95% trong tổng thời gian  hợp đồng hoặc phiếu đăng ký này có hiệu lực.

7. BIN sẽ hoàn lại phí sử dụng còn lại trong trường hợp không cung cấp vì ngưng hoạt động.

8. Trách nhiệm của người sử dụng

  8.1. Cung cấp đầy đủ các thông tin để BIN tiến hành khởi tạo dịch vụ cho người sử dụng.

  8.2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sản phẩm, dịch vụ, thông tin…mà người sử dụng cung cấp thông qua quảng cáo trong  hợp đồng hoặc phiếu đăng ký.

  8.3. Thanh toán đầy đủ các khoản chi phí cho BIN ghi trong hợp đồng hoặc phiếu đăng ký.

  8.4. Khi website không hoạt động do vi rút, host bị đứng… hoặc đang hiệu chỉnh website, người sử dụng phải thông báo đến BIN để tạm dừng chiến dịch quảng cáo đến khi nào website hoạt động bình thường. Trường hợp chiến dịch quảng cáo bị đứng, tài khoản bị down bởi các lỗi do host gây ra, người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

BIN chân thành cảm ơn !