Scroll top

Quy định sử dụng tên miền tại BIN Media

Khách hàng sử dụng dịch vụ tên miền tại BIN Media đồng nghĩa với việc khách hàng hoàn toàn đồng ý với các quy định sử dịch vụ được quy định rõ ràng trong điều khoản sau đây.

Một số quy định khi sử dụng tên miền tại BIN Media
Một số quy định khi sử dụng tên miền tại BIN Media mà bạn cần nắm rõ

1. Đăng ký tên miền:

Khi đăng ký tên miền: Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký phải đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt - (điểm 2.2,a) khoản 2 mục II) Theo Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

Tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền của mình và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng tên miền của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra.

1. Đối với tên miền quốc gia ".vn": 

Tổ chức, cá nhân đảm bảo tuân thủ các quy định của Trung tâm Internet Việt Nam (gọi tắt là "VNNIC") về đăng ký và sử dụng tên miền (Chi tiết: Tại đây).

2. Đối với tên miền quốc tế: 

Tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam sử dụng các tên miền quốc tế để thiết lập trang thông tin điện tử phải thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông tại Website: http://thongbaotenmien.vn/

Khi thay đổi các thông tin như: tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân... bên sử dụng dịch vụ phải thông báo ngay cho BIN Media theo đúng thủ tục đã quy định tại đây.

BIN Media sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bên sử dụng không tuân thủ quy định trên.

2. Gia hạn tên miền:

BIN Media sẽ gửi thông báo gia hạn cho khách hàng theo lịch trình sau: 

Chúng tôi sẽ tiến hành gửi thông tin thanh toán phí gia hạn thành 3 lần:

+ Lần 1 vào trước 30 ngày hết hạn (qua email).

+ Lần 2 vào trước 15 ngày hết hạn(qua email và gọi điện trực tiếp).

+ Lần 3 vào trước 5 ngày hết hạn(qua email và gọi điện trực tiếp).

Khi nhận được thông báo yêu cầu thanh toán phí gia hạn dịch vụ, Khách hàng cần tiến hành thanh toán cho Bin phòng trừ trường hợp dịch vụ của khách hàng có thể bị gián đoạn hoặc mất mát khi dịch vụ bị hết hạn. 

Khách hàng nên xem để tìm hiểu kỹ vòng đời của tên miền để tránh trường hợp mất tên miền.

Xem vòng đời của tên miền quốc tế và thời gian cho phép gia hạn tại đây.

Xem vòng đời của tên miền Việt Nam và thời gian cho phép gia hạn tại đây.

3. Hoàn trả phí:

Đối với tên miền Việt Nam: Phí và Lệ phí tên miền được xem như một khoản thu nộp cho ngân sách nhà nước do đó khi bạn không sử dụng tên miền .VN nữa bạn không được hoàn phí trong bất cứ trường hợp nào. Bạn cũng sẽ không chuyển được cho người khác sử dụng (Pháp luật Việt nam chưa cho phép chuyển nhượng, mua bán tên miền), muốn người khác sử dụng tên miền đó, bạn phải làm thủ tục trả lại tên miền cho VNNIC, sau đó VNNIC sẽ cấp lại cho chủ thể mới có nhu cầu.

Đối với tên miền quốc tế: Phí và lệ phí không được hoàn trong bất cứ trường hợp nào, tuy nhiên bạn có thể chuyển đổi, bán cho người khác sử dụng.