Scroll top

Chính sách hoàn tiền

Dưới đây là những tiêu chuẩn của chúng tôi cho các sản phẩm hoặc dịch vụ được hoàn tiền lại.

Chính sách hoàn tiền tại BIN Media được quy định cụ thể như sau
Chính sách hoàn tiền tại BIN Media được quy định cụ thể như sau

1. Dịch vụ Hosting

 • Khách hàng sẽ được dùng thử dịch vụ của Hosting của BIN Media trong vòng từ 2 đến 4 ngày. Sau thời gian 4 ngày, Quý khách hàng có nghĩa vụ phải thanh toán phí dịch vụ cho chúng tôi theo hướng dẫn thanh toán của BIN Media.
 • Trong trường hợp khách hàng không hài lòng về dịch vụ của BIN Media cung cấp, chúng tôi sẽ hoàn phí dịch vụ cho Quý khách hàng trong vòng 30 ngày đối với dịch vụ Web Hosting.

 • 30 ngày được tình như sau:

  + Từ ngày 1 đến ngày 4: thời gian khách hàng dùng thử dịch vụ của công ty.

  + Ngày 4 - ngày 30 (26 ngày tiếp theo): sau thời gian dùng thử và khách hàng đã thanh toán cho BIN Media. Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ từ ngày 4 đến hết ngày thứ 30.

 • BIN Media sẽ hoàn trả chi phí trong trường hợp chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp những dịch vụ mà khách hàng đã thanh toán.
 • Lưu ý: 

  + Phí dịch vụ được quy ước : Sau khi trừ các chi phí phát sinh như phí chuyển khoản ngân hàng, phí xuất hóa đơn tài chính, chi phí giao nhận...

  + Trong trường hợp lỗi không phải của BIN Media mọi cước phí sẽ không được hoàn trả.

2. Dịch vụ VPS (máy chủ ảo)

 • Khách hàng sẽ được dùng thử dịch vụ của Hosting của BIN Media trong vòng từ 3 đến 7 ngày. Sau thời gian 7 ngày, Quý khách hàng có nghĩa vụ phải thanh toán phí dịch vụ cho chúng tôi theo hướng dẫn thanh toán của BIN Media.
 • Trong trường hợp khách hàng không hài lòng về dịch vụ của BIN Media cung cấp, chúng tôi sẽ hoàn phí dịch vụ cho Quý khách hàng trong vòng 30 ngày đối với dịch vụ VPS (máy chủ ảo).
 • 30 ngày được tình như sau:

  + Từ ngày 3 đến ngày 7: thời gian khách hàng dùng thử dịch vụ của công ty.

  + Ngày 7 - ngày 30 (23 ngày tiếp theo): sau thời gian dùng thử và khách hàng đã thanh toán cho BIN Media. Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ từ ngày 7 đến hết ngày thứ 30.

 • BIN Media sẽ hoàn trả chi phí trong trường hợp chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp những dịch vụ mà khách hàng đã thanh toán.
 • Lưu ý: 

  + Phí dịch vụ hoàn lại được quy ước : Sau khi trừ các chi phí phát sinh như phí chuyển khoản ngân hàng, phí xuất hóa đơn tài chính, chi phí giao nhận...

  + Phí đăng ký các bản quyền như: cPanel, DirectAdmin, Plesk,….đã cài đặt trong quá trình dùng thử của khách hàng, BIN Media sẽ được khấu trừ khi hoàn trả phí cho khách hàng.

  + Trong trường hợp lỗi không phải của BIN Media mọi cước phí sẽ không được hoàn trả.

3. Dịch vụ Domain (tên miền)

 • Tên miền Việt Nam (.VN): Phí và Lệ phí tên miền được xem như một khoản thu nộp cho ngân sách nhà nước do đó khi bạn không sử dụng tên miền .VN nữa bạn không được hoàn phí trong bất cứ trường hợp nào. Bạn cũng sẽ không chuyển được cho người khác sử dụng (Pháp luật Việt nam chưa cho phép chuyển nhượng, mua bán tên miền), muốn người khác sử dụng tên miền đó, bạn phải làm thủ tục trả lại tên miền cho VNNIC, sau đó VNNIC sẽ cấp lại cho chủ thể mới có nhu cầu.
 • Tên miền Quốc tế (.com, .net, .info,...): Phí và lệ phí không được hoàn trong bất cứ trường hợp nào, tuy nhiên bạn có thể chuyển đổi, bán cho người khác sử dụng.
 • Lưu ý: Khách hàng đã thanh toán chi phí tên miền theo đơn đặt hàng, BIN Media sẽ hoàn lại chi phí khi chúng tôi không đăng ký được tên miền cho quý khách và trừ đi những chi phí phát sinh như chuyển khoản ngân hàng, chi phí giao nhận…

4. BIN Apps For Work (Email Hosting)

 • Sau khi khách hàng dùng thử dịch vụ BIN Apps for Work trong 15 ngày, khách hàng có nghĩa vụ thanh toán phí dịch vụ cho BIN Media theo mục hướng dẫn thanh toán.
 • Trong trường hợp khách hàng không hài lòng về dịch vụ của BIN Media, chúng tôi sẽ hoàn lại chi phí cho khách hàng trong vòng 30 ngày đầu tiên.
 • 30 ngày được tình như sau:

  + Từ ngày 1 đến ngày 15: thời gian khách hàng dùng thử dịch vụ của công ty.

  + Ngày 15 - ngày 30 (15 ngày tiếp theo): sau thời gian dùng thử và khách hàng đã thanh toán cho BIN Media. Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ từ ngày 15 đến hết ngày thứ 30.

 • BIN Media sẽ hoàn trả chi phí trong trường hợp chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp những dịch vụ mà khách hàng đã thanh toán khi đã khấu trừ đi thời gian sử dụng.
 • Lưu ý: 

  + Phí dịch vụ được quy ước : Sau khi trừ các chi phí phát sinh như phí chuyển khoản ngân hàng, phí xuất hóa đơn tài chính, chi phí giao nhận...

  + Trong trường hợp lỗi không phải của BIN Media mọi cước phí sẽ không được hoàn trả.

Liên hệ.

Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì về Chính sách hoàn tiền này xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Truyền Thông BIN Media.

507B Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Email: [email protected]

Website: www.bin.vn

Telephone: (84-028) 7300 6169.