Scroll top

Chính sách bảo mật thông tin

BIN Media luôn tôn trọng sự riêng tư của khách hàng và cam kết luôn bảo vệ những thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm: tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành.

Những hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà BIN Media sẽ thu thập hay sử dụng sau đó.

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), có nghĩa là bạn đã hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này của BIN Media.

Chính sách bảo mật
Bạn cần phải nắm rõ các chính sách bảo mật thông tin tại BIN Media

1. Khai báo thông tin

Khi bạn vào và xem những nội dung về các dịch vụ trên trang web của BIN Media, bạn không cần khai báo bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, BIN Media có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân cần thiết.

Những thông tin BIN Media lưu trữ tối thiểu có thể mở rộng bao gồm:

  • Họ và tên
  • Số điện thoại
  • Email
  • Thông tin sản phẩm/dịch vụ

Thông tin này sẽ được lưu giữ tuân theo luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu và tối đa 5 năm kể từ thời điểm kết thúc các hoạt động giao dịch thương mại hoặc khi khách hàng yêu cầu xóa thông tin dữ liệu.

2. Thông tin cá nhân do bạn cung cấp

Khi cung cấp các thông tin cần thiết, BIN Media sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ BIN Media. Khi cung cấp thông tin cho BIN Media qua trang web này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.

Bạn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp khi sử dụng trang web có thể được bảo lưu tại trụ sở của BIN Media, có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của BIN Media

Nếu bạn đặt hàng hay yêu cầu một gói dịch vụ hoặc gửi thư phản hồi lên trang web, BIN Media có thể liên hệ với bạn để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng hoặc các yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, BIN Media sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc hoặc trường hợp cần thiết để xử lý đơn đặt hàng (ví dụ: đăng ký với VNNIC, giải quyết tranh chấp).

BIN Media cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

3. Cung cấp thông tin cho các đơn vị khác

BIN Media có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho bạn và cần trao đổi thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác và BIN Media đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

Chúng tôi từ chối trách nhiệm cho mọi thông tin mà Khách hàng cung cấp cho bên thứ 3 phát sinh trong khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của BIN Media.

4. Ghi nhận thông tin trình duyệt

Đôi khi, thông tin có thể được đưa vào máy tính của bạn để giúp chúng tôi nâng cấp trang web hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho bạn. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các "cookies" mà nhiều trang web hiện cũng đang sử dụng. Đây là những mẫu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của bạn, không phải trên trang web. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ. Lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận cookies, bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

Hiện tại chúng tôi đang sử dụng các cookies của bạn để ghi nhận hành vi lướt web của bạn để thực hiện 1 số chiến dịch Display ads tiếp thị lại quảng cáo website BIN Media. Mọi chính sách bảo mật vui lòng tham khảo https://support.google.com/adwords/answer/2549063?hl=vi

5. Sự an toàn

Khi lập trình trang web, BIN Media có thể đặt những luật định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của bạn đã gửi cho BIN Media thông qua việc sử dụng trang web này. Nếu trang web này hỗ trợ việc giao dịch trực tuyến, nó sẽ được áp dụng một tiêu chuẩn công nghệ được gọi là SSL (Secure Sockets Layer), để bảo vệ tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu. BIN Media có đội ngũ nhân sự cần thiết hỗ trợ phục vụ việc bảo vệ an toàn dữ liệu của Khách hàng.

Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác; và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các "hacker" và "tamper" (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), BIN Media luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi bạn sử dụng trang web này.

6. Thông tin qua E-mail

Khi bạn đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail của bạn cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với bạn với nhà cung cấp dịch vụ. Hãy chắc rằng bạn cung cấp địa chỉ e-mail hữu dụng đối với bạn trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

BIN Media có thể gửi những thông tin bí mật qua e-mail hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của bạn. Trong trường hợp bạn không còn sử dụng e-mail đã cung cấp, bạn phải thông báo cho chúng tôi để về việc thay đổi này.

Để bảo vệ bạn, BIN Media có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail bạn đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường – cho đến khi chúng tôi liên hệ được với bạn để xác nhận.

7. Quyền của khách hàng/người truy cập

  • Quyền được thông tin những dữ liệu được lưu trữ khi truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của BIN Media theo các điều khoản được quy định tại văn bản chính sách quyền riêng tư này.
  • Quyền chỉnh sửa/cập nhật thông tin đảm bảo tính chính xác của thông tin.
  • Quyền từ chối cung cấp thông tin cũng như truy cập/sử dụng dịch vụ trên nền tảng website của BIN Media.
  • Quyền yêu cầu xóa thông tin dữ liệu đã cung cấp khi sử dụng dịch vụ của BIN Media.

8. Điều chỉnh thông tin thu thập

BIN Media sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của BIN Media.

Tất cả các yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi hay xóa thông tin dữ liệu Khách hàng liên hệ theo mô tả phần 12 bên dưới.

9. Đối tượng “Trẻ vị thành niên”

BIN Media từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương mà bạn cư ngụ quy định) không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.

10. Các đường liên kết ngoài trang web

Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. BIN Media không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

11. Việc thay đổi quy định

BIN Media có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, BIN Media sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.

12. Liên hệ

Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì về Chính sách bảo mật này xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Truyền Thông BIN Media.

507B Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Email: [email protected]

Website: www.bin.vn

Telephone: (84-028) 7300 6169