Scroll top

Khuyến mãi Web Hosting và Email Hosting

Tuesday, 04/05/2010 16:58 (GMT+7)

BIN gửi đến Quý khách hàng chương trình khuyến mãi tháng 5/2010 đối với gói Web Hosting và Email Hosting

Web Hosting Pro

hostingGiảm 30% khi đăng ký từ 2 năm trở lên

Giảm 20% khi đăng ký từ 1 năm trở lên;

Email Hosting

Giảm 20% khi đăng ký từ 1 năm trở lên

Giảm 30% khi đăng ký dịch vụ Email HostingWeb Hosting từ 1 năm trở lên

Chương trình khuyến mãi áp dụng từ ngày 01/5 đến 31/5/2010