Scroll top

Khuyến mãi 50% cho dịch vụ Web Hosting

Thursday, 01/04/2010 15:33 (GMT+7)

BIN.VN áp dụng nhiều hình thức khuyến mãi khác nhau cho các đối tượng khách hàng khác nhau khi thanh toán qua hệ thống của Nganluong, cụ thể:

Web Hosting Pro 4-6

  • Tặng 100% phí đăng ký tên miền VN + 4 tháng sử dụng dịch vụ (nếu đăng ký 1 năm), 6 tháng sử dụng (đăng ký 2 năm trở lên)
  • Tặng tên miền quốc tế5 tháng sử dụng dịch vụ (nếu đăng ký 1 năm), 6 tháng sử dụng (đăng ký 2 năm trở lên)
  • Giảm 50% giá trị hợp đồng (6 tháng cước sử dụng web hosting)

Bảng giá chi tiết

Web Hosting Pro 1- 3

  • Tặng 100% phí đăng ký tên miền VN và 3 tháng sử dụng dịch vụ (đăng ký 1 năm), 5 tháng sử dụng (đăng ký 2 năm trở lên)
  • Tặng tên miền quốc tế4 tháng sử dụng dịch vụ (đăng ký 1 năm), 6 tháng sử dụng (đăng ký 2 năm trở lên)
  • Giảm 40% giá trị hợp đồng (5 tháng cước sử dụng web hosting)

Bảng giá chi tiết

Web Hosting thường

Giảm 4 tháng cước sử dụng (tương ứng 33%) cho tất cả khách hàng.

Bảng giá chi tiết

Chương trình khuyến mãi áp dụng từ 01/03/2010 đến 31/03/2010.

Chương trình này được thực hiện với sự hợp tác giữa  BIN.VNNganluong.vn.
Đối với những khách hàng không thanh toán qua hệ thống của Nganluong, mức khuyến mãi sẽ giảm  10% (tương ứng với 01 tháng cước sử dụng).