Scroll top

Trình duyệt nào phù hợp với Adwords?

Vì quảng cáo Google Adwords là nguồn thu nhập chính của cả bộ máy google, nên google rất quan tâm đến việc quảng cáo Adwords của mình có thể hoạt động trên những trình duyệt nào.

Nên hầu hết tất cả các trình duyệt đang được sử dụng phổ biến hiện nay trên thế giới đều phù hợp với hình thức quảng cáo trên Google này, từ đứa con của google là Chrome cho đến các trình duyệt phổ biến khác như: Firefox, Safari, Internet Explorer... đều hiển thị rất tốt các kết quả quảng cáo trên google.

Trình duyệt Firefox 3.6
Trình duyệt Google Chrome
Trình duyệt Safari 4
Trình duyệt Internet Explorer 8

 

Trở về

Câu hỏi liên quan