Scroll top

Tôi có thể nhận báo cáo lúc nào tôi muốn hay không?

Tất nhiên là được. BIN Media luôn luôn song hành cùng bạn, tùy vào từng trường hợp cụ thể, khi có yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi luôn sẵn sàng gửi báo cáo chiến dịch quảng cáo trên Google cho bạn mỗi tuần, tháng.

Trở về

Câu hỏi liên quan