Scroll top

Tôi có thể kiểm soát chi phí trên Google Adwords?

  • Bạn hoàn toàn có thể tự kiểm soát chi phí trên Google Adwords.
  • Khi bạn đăng ký dịch vụ Quảng cáo Google Adwords tại BIN Media, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một mã quảng cáo. Với mã này bạn có thể tiến hành đăng nhập vào trang https://adwords.google.com.vn để có thể theo dõi và kiểm soát chi phí quảng cáo trên Google của mình
Trở về

Câu hỏi liên quan