Scroll top

So sánh tính năng Gmail của các phiên bản Google Apps

Dưới đây là bảng so sánh cụ thể các tính năng của Gmail và các dịch vụ có sẵn mà mỗi phiên bản của Google Apps cung cấp.

Sử dụng biểu đồ dưới đây để so sánh:

  • Google Apps Unlimited
  • Google Apps for Work
  • Legacy free edition of Google Apps: đây là phiên bản miễn phí của Google Apps, và bắt đầu từ ngày 06/12/2012, phiên bản này đã không còn hiệu lực cho khách hàng mới.

Sử dụng và hỗ trợ

  Unlimited Apps for Work Free (legacy)
Dung lượng lưu trữ (bao gồm tất cả email, tài liệu
và hình ảnh)
Không giới hạn * 30 GB 15 GB
Giới hạn kích thước file đính kèm 25 MB 25 MB 25 MB
Số lượng người nhận tối đa cho mỗi nội dung email 500 500 500
Số lượng người nhận tối đa/ ngày cho mỗi người dùng
(bên ngoài tên miền của bạn)
3,000 3,000 500
Đảm bảo 99.9% thời gian hoạt động Yes Yes X
Sử dụng Microsoft Outlook với Google Apps Yes Yes X
Hỗ trợ qua điện thoại, email Yes Yes X
Web forums và hộp thư chung: Groups for Business Yes Yes X

* Các tài khoản Google Apps Unlimited ít hơn 5 người dùng sẽ có dung lượng lưu trữ 1 TB cho mỗi người dùng.

Bảo mật email và quản trị doanh nghiệp

  Unlimited Apps for Work Free (legacy)
Lọc email rác và chặn virus Yes Yes Yes
Tắt quảng cáo hiển thị trong Gmail Yes Yes X
Tùy chỉnh bộ lọc và chính sách nội dung Yes Yes X
Chính sách duy trì email Yes Yes X
Danh sách Email trắng (whitelist) Yes Yes X
Quản lý blacklists Yes Yes X
Quản lý cấu hình chân trang mặc định cho người dùng Yes Yes X
Quản lý thiết bị di động Yes Yes X
eDiscovery (Google Vault) Yes X * X

* Google Apps for Work có thể mua thêm gói sử dụng Google Vault

Địa chỉ và danh sách gửi thư (mailing lists)

  Unlimited Apps for Work Free (legacy)
Địa chỉ email theo tên miền (Vd: [email protected]) Yes Yes Yes
Địa chỉ bí danh cho người dùng
(Vd: [email protected]  là địa chỉ bí danh của
[email protected])
Yes Yes Yes
Địa chỉ ở nhiều tên miền (Vd: [email protected]) Yes Yes   Yes *
Quản trị viên có quyền tạo Mailing lists Yes Yes Yes
Mỗi người dùng có quyền tạo Mailing lists Yes Yes X

* Phiên bản miễn phí (legacy free edition of Google Apps) chỉ hỗ trợ bí danh tên miền (domain aliases), không hỗ trợ cho việc thêm tên miền vào tài khoản (secondary domains).

Điều khiển của quản trị viên

  Unlimited Apps for Work Free (legacy)
Có quyền vô hiệu hóa truy cập IMAP/POP Yes Yes X

Các tùy chọn email khác

  Unlimited Apps for Work Free (legacy)
Định tuyến email Yes Yes X
Cổng thư đến Yes Yes X
Cổng thử đi (cho toàn bộ miền) Yes Yes X
Trở về

Câu hỏi liên quan