Scroll top

Quảng cáo của tôi sẽ xuất hiện ở đâu?

Quảng cáo từ các nhóm quảng cáo có từ khoá có thể xuất hiện trên Google và Mạng Google:

  • Các trang kết quả tìm kiếm của Google: Dọc theo hoặc phía trên các kết quả tìm kiếm.
  • Mạng Google: Các trang web tìm kiếm và nội dung, cộng thêm các sản phẩm khác và blog. Mạng Google là mạng quảng cáo lớn nhất có sẵn trực tuyến, tiếp cận hơn 86% người dùng Internet trên toàn thế giới. Bạn có thể chắc chắn rằng quảng cáo của mình sẽ tiếp cận đối tượng mục tiêu với Google AdWords.

Mạng tìm kiếm

Quảng cáo của bạn có thể xuất hiện dọc theo hoặc phía trên các kết quả tìm kiếm, là một phần của trang kết quả khi người dùng điều hướng qua thư mục của trang web, hoặc trên các trang tìm kiếm có liên quan khác. Mạng tìm kiếm toàn cầu của chúng tôi bao gồm Google Maps, Google Product Search và Google Groups cùng với các pháp nhân khác, chẳng hạn như Virgin Media và Amazon.com.

Các đối tác mạng nội dung

Mạng nội dung rộng lớn của các trang web và sản phẩm của chúng tôi bao gồm những đối tác sau:

Các đối tác mạng nội dung
Các đối tác mạng nội dung

Quảng cáo trên mạng nội dung

Quảng cáo Google Adwords trên trang web nội dung được nhắm mục tiêu đến nội dung và URL của từng trang. Trong ảnh chụp màn hình bên dưới, bạn có thể thấy cách quảng cáo được hiển thị trên trang nội dung và quảng cáo có liên quan trực tiếp đến nội dung của trang đó.

Vị trí hiển thị quảng cáo Google Adwords
Vị trí hiển thị quảng cáo Google Adwords

Dịch vụ Gmail của Google, là một phần của mạng nội dung, cũng hiển thị quảng cáo trên Google. Quảng cáo Gmail được đặt bởi các máy tính của Google bằng cách sử dụng cùng một quá trình tự động sẽ kết hợp quảng cáo Google Adwords có liên quan với trang web và bản tin. Nếu các bộ lọc tự động của chúng tôi phát hiện thấy chủ đề của email là nhạy cảm, không có quảng cáo nào được hiển thị. Tại đây, bạn có thể thấy mức độ liên quan của quảng cáo đến cuộc thảo luận trong email.

Trở về

Câu hỏi liên quan