Scroll top

Phân biệt giữa phiên bản Google Apps miễn phí và Google Apps for Business?

Google cho phép người dùng miễn phí trong vòng 30 ngày. Sau đó Google sẽ tính phí $5/người. Tuy nhiên bản trả phí luôn có những tính năng vượt trội so với bản trả phí như sau

  Google Apps Miễn phí Google Apps for Business
Số lượng người dùng tối đa 10, 20, 30, 100 Không giới hạn
Bộ nhớ Email và Drive kèm theo 15 GB 30 GB
Hỗ trợ khách hàng 24/7   CheckMart
Đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động   CheckMart
Tùy chọn tắt quảng cáo trong mail của người dùng   CheckMart
Quản lý tùy chỉnh cho thiết bị di động sử dụng   CheckMart
Trở về

Câu hỏi liên quan