Scroll top

Nội dung do người dùng tạo trong quảng cáo như thế nào để được chấp nhận?

Để đưa nội dung quảng cáo trên YouTube như tải video lên với các định dạng quảng cáo bất kỳ thì bạn cần được sự cho phép từ chủ sở hữu nội dung đó. Tuy nhiên, tiêu đề trang chủ không phù hợp có thể sẽ bị cấm dù người dùng cho phép. Bạn có thể làm nổi bật các Video trong kênh của bạn bằng cách thực hiện các chức năng mà kênh cung cấp sẵn như tạo Danh sách phát của video hoặc thêm chúng làm Mục ưa thích

YouTube hạn chế giao một số giao diện lập trình ứng dụng (API) và sử dụng phương tiện truyền thông xã hội của bên thứ ba phải được YouTube chấp nhận. Với các quảng cáo hoặc Kênh thương hiệu kết hợp các ứng dụng hoặc API do bên thứ ba hoặc Google sở hữu thì tất cả quảng cáo cần đáp ứng các tiêu chí như:

  • Tuân thủ các điều khoản của bên thứ ba và có sự chấp thuận của bên thứ ba (nếu có).
  • Sử dụng phiên bản chính thức hoặc API đã được phê duyệt hoặc ứng dụng.
  • Không được chuyển bất kỳ dữ liệu nào từ bên thứ ba đến hoặc thông qua các máy chủ của YouTube.
Trở về

Câu hỏi liên quan