Scroll top

Liên kết các kênh YouTube và Quảng cáo Google mang ý nghĩa gì ?

Bạn có thể liên kết nhiều tài khoản Google Ads với một kênh YouTube và ngược lại.

Sau khi liên kết, tài khoản quảng cáo của bạn sẽ được liên kết chạy quảng cáo dựa trên tương tác với Video của kênh. Chủ sở hữu kênh YouTube sẽ được lựa chọn các tính năng sau cho tài khoản Google Ads vừa được liên kết:

  • Xem báo cáo thống kê về số lượt View và tạo lớp phủ kêu gọi hành động (CTA) trên video từ các kênh được liên kết
  • Tạo danh sách tiếp thị lại dựa trên các tương tác trước đây của người xem trên các kênh được liên kết.
  • Xem số liệu hành động kiếm được từ Video và quảng cáo Video từ các kênh được liên kết.

Tuy nhiên, việc liên kết này sẽ không đồng nghĩa cung cấp cho sở hữu kênh YouTube quyền kiểm soát tài khoản Google Ads và các tài khoản liên kết không cho phép nhà quảng cáo thêm, xóa hay sửa đổi video từ kênh được liên kết.

Trở về

Câu hỏi liên quan