Scroll top

Khi nào quảng cáo của tôi sẽ được chạy?

Quảng cáo Google Adwords của bạn có thể bắt đầu chạy khi bạn thực hiện xong ba yêu cầu sau:

  • Hoàn tất mọi thủ tục đăng ký tại nhà cung cấp dịch vụ.
  • Tạo chiến dịch quảng cáo theo yêu cầu của khách hàng.
  • Xác nhận thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ.

Thông thường, quảng cáo trên Google sẽ xuất hiện trong vòng vài phút sau khi chúng tôi đã nhận được thông tin thanh toán của bạn. Thời gian tuỳ thuộc vào phương thức thanh toán bạn chọn: Với thanh toán bằng thẻ tín dụng, quảng cáo của bạn có thể chạy ngay lập tức. Với chuyển khoản ngân hàng, quảng cáo của bạn sẽ không chạy cho đến khi khoản thanh toán đầu tiên đến nơi.

Bạn có thể nhận thấy rằng quảng cáo của mình xuất hiện trên Google trước khi xuất hiện trên các trang web đối tác của Google. Điều này là do tất cả quảng cáo xuất hiện trên trang web đối tác của chúng tôi phải được xem xét xem có tuân thủ nguyên tắc quảng cáo của chúng tôi hay không trước khi quảng cáo có thể chạy.

Trở về

Câu hỏi liên quan