Scroll top

Kênh YouTube không có thương hiệu có thể quảng cáo không?

Nếu sản phẩm và thương hiệu của bạn (nổi tiếng hoặc không nổi tiếng) không nằm trong danh sách bị cấm quảng cáo, thì bạn hoàn toàn có thể quảng cáo YouTube. Tuy nhiên, để được YouTube chấp nhận cho chạy quảng cáo trên đây hoặc thông qua trang Web thì quảng cáo và Kênh Trang chủ, cũng như quảng cáo hiển thị và TrueView của bạn phải được gắn nhãn rõ ràng với tên hoặc Logo của nhà quảng cáo hay sản phẩm quảng cáo.

Trở về

Câu hỏi liên quan