Scroll top

Google Apps có giá bao nhiêu nếu tôi đã mua một tên miền?

Nếu bạn đã mua miền từ chúng tôi đồng thời đăng ký dùng thử Google Apps, bạn sẽ được tự động thanh toán cho Google Apps vào cuối thời gian dùng thử (30 ngày). Trong thời gian dùng thử bạn sẽ có thể trải nghiệm đầy đủ các chức năng của Google Apps như: Google Drive, Google Documents, email công ty.... Bạn cũng có thể hủy dùng thử bất kỳ lúc nào.

Bảng giá Google Apps

Trở về

Câu hỏi liên quan