Scroll top

Dùng thử Google Apps for Business ở đâu?

Ngày 06 tháng 12 năm 2012, Google thông báo không còn cung cấp Google Apps miễn phí (Standard Edition) nữa. 

Để có thể dùng thử phiên bản miễn phí 30 ngày của Google Apps for Business bạn vui lòng liên hệ BIN MEDIA, số lượng người dùng không giới hạn.

Trở về

Câu hỏi liên quan