Scroll top

Điều chỉnh chiến dịch quảng cáo như thế nào?

Bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh chiến dịch quảng cáo trên Google của mình. Khi tham gia với BIN Media, bạn sẽ được cấp một tài khoản. Sau đó, BIN sẽ hợp tác cùng bạn để giám sát các hoạt động của chiến dịch để đảm bảo rằng chiến dịch phải luôn đạt hiệu quả cao nhất.

Gian lận trong quảng cáo Google Adwords

Bạn hãy yên tâm về điều này, vì Google luôn có giải pháp tối ưu để ngăn chặn tối đa hình thức gian lận số lần nhấp chuột. Khi chúng tôi gửi báo cáo theo chuẩn mực của Google cho quý khách hàng, nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ đưa thêm nội dung "nhấp chuột không hợp lệ" vào trong báo cáo. Dĩ nhiên là con số không hợp lệ sẽ không tính phí. Nếu bạn nghi ngờ có gian lận mà không được đưa vào báo cáo, hãy thông tin trực tiếp cho Google, họ sẽ có phương án giải quyết vấn đề và thậm chí hoàn lại phần tiền "gian lận" và bồi thường cho bạn.

Trở về

Câu hỏi liên quan