Scroll top

Có thể trùng từ khóa trong Google Adwords?

Bạn hoàn toàn có thể quảng cáo trùng (lặp) từ khóa trên quảng cáo Google Adwords.

Google cho phép một từ khóa được nhiều người sử dụng, ai trả giá cao cho từ khóa đó thì được hiển thị lên trước. Tuy nhiên, BIN Media sẽ luôn hỗ trợ bạn để có những từ khóa tốt nhất, phù hợp với tiêu chí sản phẩm, dịch vụ của bạn nhưng chi phí ở mức thấp nhất có thể.

Trở về

Câu hỏi liên quan