Scroll top

Chi phí của Google Apps for Business là bao nhiêu?

Khách hàng muốn sử dụng mail công ty với gói Google Apps for Work thì sẽ phải thanh toán phí hàng tháng cho từng người dùng, theo một trong hai gói. Tất cả người dùng trên một tài khoản phải cùng một gói.

Gói linh hoạt: Thêm và xóa tài khoản người dùng bất kỳ lúc nào với $3/tài khoản người dùng/tháng. Bạn sẽ được lập hóa đơn vào cuối từng tháng và chỉ thanh toán cho số người dùng mà bạn có trong tháng đó.

Gói cả năm: Bạn cam kết với số tài khoản cố định cho một năm ở mức giá chiết khấu là $30/tài khoản người dùng/năm nhưng bạn sẽ vẫn bị lập hóa đơn hàng tháng trong thời hạn của hợp đồng ($2,5 mỗi tháng). Bạn có thể thêm người dùng khác bất kỳ lúc nào và bạn sẽ vẫn được lập thanh toán đối với họ trên cơ sở thanh toán theo thời gian dùng đối với thời gian đăng ký còn lại.

Trở về

Câu hỏi liên quan