Scroll top

Cách liên kết Google Site đến quảng cáo AdWords?

Bạn hãy yên tâm, Google Site của bạn hoàn toàn có thể liên kết với quảng cáo Google Adwords. Khi bạn có nhu cầu liên kết Google Site đến quảng cáo Adwords thì bạn chỉ cần liên hệ với chùng tôi, bộ phận kỹ thuật của BIN sẽ làm việc này cho bạn.

Liên kết Google Site đến quảng cáo AdWords
Liên kết Google Site đến quảng cáo AdWords

Trở về

Câu hỏi liên quan