Chính sách đại lý

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, BIN.VN đang có chương trình tìm kiếm đại lý cho dịch vụ Google Adwords trên phạm vi toàn quốc.

1. Đối tượng

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ Google Adwords hoặc có nhu cầu bán gói dịch vụ Google Adwords.

2. Hình thức làm đại lý

3. Mức chiết khấu

Căn cứ vào giá trị hợp đồng, các đại lý sẽ được hưởng đầy đủ các khoản hoa hồng theo thỏa thuận giữa BIN và đại lý

4. Hình thức thanh toán

BIN sẽ thanh toán cho đại lý khoản hoa hồng khi khách hàng thanh toán cho BIN theo giá trị hợp đồng đã ký kết giữa BIN và khách hàng.

Bảng giá Google Adwords