Khách hàng muốn sử dụng mail công ty với gói Google Apps for Business thì sẽ phải thanh toán phí hàng tháng cho từng người dùng, theo một trong hai gói. Tất cả người dùng trên một tài khoản phải cùng một gói.

HỖ TRỢ TỰC TUYẾN 24/7

Google Adwords:

0909 344 629

Facebook Ads :

0909 344 629

Google Apps:

094 534 9997

NHẬN BÁO GIÁ NGAY