Câu hỏi thường gặp

Giải quyết mọi thắc mắc khách hàng trên các lĩnh vực Gogle Apps, Google Adwords...

Để nhận trợ giúp về các công việc này bên trong bảng điều khiển, hãy truy cập các bài viết này trong trung tâm trợ giúp.

  • Tôi làm cách nào để mua thêm người dùng?
  • Tôi có thể thanh toán vào bao giờ và ở đâu? Bạn sẽ được tính phí vào cuối tháng. Để thanh toán, hãy làm theo hướng dẫn ở đây để thêm phương thức thanh toán vào bảng điều khiển.
  • Tôi có thể truy cập hóa đơn của tôi ở đâu?
  • Tôi có thể hủy dùng thử bằng cách nào?


Bài viết liên quan

HỖ TRỢ TỰC TUYẾN 24/7

Google Adwords:

0903 04 1080

Facebook Ads :

0903 04 1080

Google Apps:

0903 04 1080

NHẬN BÁO GIÁ NGAY